Insändare: Inrätta ett demokratirum på biblioteket

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Pia Röstell
Flytta fram positionerna i Karlstad för yttrandefrihet, konstnärlig frihet och demokrati genom att öppna ett demokratirum på biblioteket. Förbjudna böcker, böcker som bränts eller censurerats, alla skrivna av människor som tystats, hotats, fängslats eller tvingats i exil på grund av sina ord. Böcker som du egentligen inte skulle få läsa om någon annan fått bestämma.

Det är viktigt att Karlstad är en plats där yttrandefriheten och den konstnärliga friheten kan samla kraft. Att aktivt verka för ett mer öppet och tillåtande klimat som kan skapa dialoger. Biblioteket skulle bli unikt i sitt slag i Värmland och ett sätt att konkret bidra till nationellt och internationellt uppsatta mål inom området kultur- och yttrandefrihet.

Enligt 2 § Bibliotekslag ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Med tanke på de förändringar som skett i världen med censur av media, hot mot författare/skribenter, olika former av förtryck i närmiljön är det svårt att tro att detta inte kan drabba oss i Karlstad. Därför är det av yttersta vikt att värna om litteratur som handlar om demokrati och yttrandefrihet. Karlstad Kommun bör samla denna typ av litteratur på ett lättillgängligt sätt i biblioteket.

I Malmö finns Dawit Isaak-biblioteket som erbjuder just detta. En unik möjlighet för allmänheten och forskare att på en och samma plats kunna hitta och läsa litteratur som annars är svårtillgänglig eller utspridd. Där finns även facklitteratur om yttrandefrihet, censur, konstnärlig frihet och demokrati. Och du kan lyssna på och läsa om förbjuden musik.

Bra idéer skall man ta efter särskilt som det inte kan vara någon större kostnad att genomföra – det krävs bara lite ansträngning och god vilja. Vi föreslår härmed att Karlstads kommun genom kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om att inrätta ett demokratirum.

Humanisterna Värmland genom Birgitta Mossberg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.