Hoppa till huvudinnehållet

Tio förslag för en hållbar utveckling för Sveriges cyklister

Publicerad:
Både trafikregler och trafiklösningar behöver anpassas för att skapa en säkrare trafikmiljö för cyklisterna, skriver Irene Isaksson Hellman. Foto: Magnus Andersson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Ju fler människor som väljer att cykla, desto viktigare blir det att trafikregler och trafiklösningar anpassas efter cyklisternas villkor, skriver Irene Isaksson Hellman.

Cykeln är ett hållbart transportmedel och en viktig del av framtidens transportmix. Men förutsättningarna för cykling kan göras bättre. Cyklister är den trafikantgrupp som har flest antal allvarligt skadade. Både trafikregler och trafiklösningar behöver anpassas för att skapa en säkrare trafikmiljö för cyklisterna.

Cyklingen spelar en viktig roll för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Samtidigt är cyklister sedan flera år den grupp som oftast skadas allvarligt i trafiken. Det finns ett behov av åtgärder för att förbättra cyklisternas trafikmiljö. Ju fler människor som väljer att cykla, desto viktigare blir det att trafikregler och trafiklösningar anpassas efter cyklisternas villkor.

Så skriver du en debattartikel

För fem år sedan lyfte If fram behovet av förändringar i trafikmiljön för cyklister. Några av förslagen har genomförts, några är delvis genomförda och andra har inte genomförts alls. Nu presenterar If en uppdaterad lista på åtgärder som behövs för att göra cyklingen och trafikmiljön i Sverige bättre.

1. Satsa på kapacitetsstark och säker cykelinfrastruktur i hela landet, men framför allt i de stora pendlingsområdena.

2. Ett standardiserat regelverk för cykelvägar skulle gynna trafiksäkerheten för cyklister. En ändring av Väg- och Anläggningslagen skulle ge möjlighet att anlägga cykelvägar på lämpliga platser.

3. Förse fler 2+1-vägar med separata cykelvägar. 2+1-vägar ökar säkerheten för bilister men saknar ofta cykelväg.

4. Regelverken och riktlinjerna för säkerhet och omdirigering av trafik vid vägarbeten behöver ses över. Dessutom behöver efterlevnaden förbättras.

5. Inför nya trafikregler för moderna cykelstäder. Cykling mot enkelriktat har visat på bra resultat och flera studier pekar på en minskad risk för trafikolyckor. Tillämpa förgrönt för cyklister där det är genomförbart.

6. Eliminera fler osäkra situationer och platser för cyklister. Allokera mer resurser till drift och underhåll av cykelvägar. Åtgärda olycksdrabbade platser. Undvik trafiklösningar som skapar konfliktsituationer.

7. Inför bättre cykelparkeringar i städerna och en miniminorm för cykelparkeringar vid nybyggnation i tätorter. Bättre och tillräckligt med cykelparkeringar i städerna och i anslutning till resecentra skulle leda till att fler väljer cykeln för sin resa alternativt cykel i kombination med annat färdsätt.

8. Inför obligatorisk märkning av nysålda cyklar, likt Frankrike, för att minska cykelstölderna. Alla nya cyklar sålda av återförsäljare bör märkas med en unik 10-siffrig kod för enklare identifiering.

9. Ge arbetsgivare större möjligheter att uppmuntra sin personal till cykelpendling. Ändra Skatteverkets regelverk så att cykelpendling kan räknas som en personalvårdsförmån.

10. Ta vara på nya digitala möjligheter. Digitalisering och elektrifiering öppnar möjligheter. Appar som larmar vid olyckor, tipsar om lämpliga vägar, följer upp data om hastighet, sträcka och många andra tillämpningar finns som kan göra cyklingen både roligare och säkrare.

Med våra tio förslag vill vi visa hur vi kan få en säkrare trafikmiljö, ett mer hållbart samhälle och bättre städer. Cyklingen ökar och förväntas öka ytterligare. Oskyddade trafikanter, där cyklister utgör en stor del, behöver lyftas och jämställas med andra trafikantgrupper.

Dessa tio förslag kan skapa en säkrare trafikmiljö för cyklisterna.

Irene Isaksson Hellman

Trafiksäkerhetsforskare, If

Artikeltaggar

CyklarDebattIfKommunikationerPendlingSkatteverketTrafikVägar