Vi synar studentbostadsbluffen

Debatt
PUBLICERAD:
Tyvärr är nyproducerade studentlägenheter alltför dyra. Endast politik kan säkra tillgängligheten, skriver Ida Gullbrandsson, Malin Malm och Johan Ekegren.
Foto: Lisa Olaison
När studenter inte har råd att fylla bostäderna samtidigt som resten av samhället lider av en bostadsbrist blir studentlägenheter attraktiva även för icke-studerande, skriver Ida Gullbrandsson, Malin Malm och Johan Ekegren.

Studenter saknar ofta kötiden eller den mängd kapital som krävs för att få tillgång till studentstädernas ordinarie hyres- och bostadsrättsmarknad. Därför fyller studentbostäderna en nyckelfunktion för en öppen högskola. Tyvärr är nyproducerade studentlägenheter alltför dyra. Endast politik kan säkra tillgängligheten.

Enligt Sveriges förenade studentkårer (SFS) bör en studentlägenhet ligga på omkring 35 procent av studenternas totala inkomster. S-studenters kartläggning visar att nybyggda studentbostäder i vissa fall går det upp mot 60-70 procent av studiemedlet. Detta kan jämföras med vanliga hyresgäster som lägger 28 procent av sin disponibla inkomst på hyra.

Med den sortens hyror är det omöjligt att hålla studentbudgeten. I en tidigare rapport har vi visat hur den genomsnittliga studenten behöver skjuta in 1 653 kronor varje månad för att få ekonomin att gå ihop. Trösklarna höjs när levnadsomkostnader behöver tas från studentens egna sparpengar.

Dessutom snedvrider de höga hyrorna hyresmarknaden. När studenter inte har råd att fylla bostäderna samtidigt som resten av samhället lider av en bostadsbrist blir studentlägenheter attraktiva även för icke-studerande. SvD rapporterade redan 2018 om omfattande fusk där icke-studenter bodde kvar i sina studentlägenheter. Det bekräftades även av Hem & Hyra under förra året.

Det är dags för politiken att syna studentbostadsbluffen. Mark måste tillgängliggöras, starkare styrmedel mot låga hyror måste införas och studentlägenheternas syfte för att tillgängliggöra studentstädernas bostadsmarknad för inflyttande studenter måste säkras.

Därför föreslår vi:

● Ett generellt bostadsbidrag för studenter: De höga hyresnivåerna är ett tungt skäl till att genomsnittsstudenten går back varje månad. Samtidigt utnyttjas inte det redan existerande bostadsbidraget fullt ut. Det beror ofta på att okunskapen om att möjligheten överhuvudtaget finns och på bidragets krångliga regler som leder till stor rädsla för återbetalningsskyldighet. Studiestödet har halkat efter samhällets inkomstutveckling. Därför föreslår vi att börja sluta gapet genom ett generellt bostadsbidrag riktat till samtliga studenter, administrerat genom centrala studiestödsnämnden.

● Ett nytt hyrestak på studentbostäder: Hyrestak förenat med stärkta inkomster för studentgruppen skulle vara ett kraftfullt verktyg för att skapa rimligare studenthyror. Det skapar incitament för bostadsbolagen att sänka byggkostnaderna för nya studentbostäder, för kommunerna att effektivare frigöra mark och för staten att inrätta förstärkta investeringsstöd. Med ett hyrestak skulle dessutom bostadsbolagen fokusera på det viktigaste när de bygger studentbostäder: en tillgänglig och tillfällig boendeform som lämpar sig för människor med studentinkomster.

● En politik för att stärka det allmänna beståndet av hyresrätter: Fuskandet med studentbostäder måste upphöra. Men kontroller av hyresgästerna kommer bara bli en del av lösningen. Vi har sett en utveckling åt rätt håll men fler reformer för en högre byggtakt inom hela hyresbeståndet måste genomföras. Detta kan möjliggöras genom utvidgat uppdrag åt allmännyttan, en markvärdeskatt som uppmuntrar kommunerna att utveckla sin mark eller utökade investeringsstöd.

Nu synar vi studentbostadsbluffen. Det är bristen av bostadspolitik som skapat bostadsbristen och det är ett stärkande av bostadspolitiken som kan råda bot på den.

Ida Gullbrandsson

Ordförande för S-studenter i Karlstad

Malin Malm

Förbundsordförande för S-studenter

Johan Ekegren

Rapportförfattare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.