Sviktande demokrati under hot

Debatt
PUBLICERAD:
Demokratin är därför under påfrestning, och ger grogrund för missnöje och uppgivenhet, skriver Åsa Johansson.
Foto: Pia Holmström
Att vår moderna demokrati precis fyllt hundra år utgör ett unikt tillfälle att uppmärksamma att demokratin ständigt måste främjas, förankras och försvaras, skriver Åsa Johansson.

I år är det hundra år sedan kvinnor för första gången kunde rösta i ett riksdagsval. De flesta har hög tilltro till det demokratiska systemet och valdeltagandet i Sverige är ett av de högsta i världen med undantag från länder med röstplikt.

Det är lätt att ta vår demokrati för given, men de rättigheter vi åtnjuter har under en lång och ständig kamp förverkligats. I dag kan vi med oro se flera tendenser av polarisering i vår omvärld och till viss del även här i Värmland, med allt större utrymme för auktoritära inslag och hårdare debattklimat på framför allt sociala medier.

Enligt SCB har intresset för politik och deltagandet i den politiska debatten ökat, framför allt bland kvinnor vilket är bra. En utmaning är dock att allt färre är medlemmar i politiska partier, där medlemsantalet successivt minskat sedan 1980-talet, samtidigt som deltagare i olika partiers verksamhet också minskat. Allt färre förtroendevalda företräder en allt större befolkning.

Demokratin är därför under påfrestning, och ger grogrund för missnöje och uppgivenhet. När tilliten sviktar i samhället förändras också medborgarens syn på det offentliga. Detta skapar större utrymme för populistiska röster med ogenomförbara lösningar på stora samhällsutmaningar.

När tilliten i samhället sviktar ifrågasätts fakta och kunskap av populistiska företrädare där begrepp som demokrati används i debatten för att rättfärdiga extremistiska åsikter. Förintelsen är ett skrämmande exempel på detta.

Ett ljus finns nu i civilsamhället, där flera föreningar, organisationer och privatpersoner reagerar. Ett gott exempel finns i ett demokratiprojekt som är under uppbyggnad med Kulturens bildningsförbund som huvudman. Projektet knyter an till en bok om Dejeinvånaren Flora Glad, som kom med de vita bussarna som överlevare från nazisternas koncentrationsläger.

Projektägarna har flaggat för projektet i media och uttalat varför det är viktigt att arbeta med demokrati som ett verktyg mot antidemokratiska krafter. Det är därför med stor förfäran som vi ser att detta engagemang bemöts med både hat och hot. Det är inte acceptabelt.

Vi socialdemokrater kommer alltid att stå upp för demokratin. Att vår moderna demokrati precis fyllt hundra år utgör ett unikt tillfälle att uppmärksamma att demokratin ständigt måste främjas, förankras och försvaras. Detta arbetar vi för såväl nationellt, regionalt och lokalt. Demokrati innehåller många grundläggande fri- och rättigheter, men också ett ansvar att var och en gör det man kan för att respektera dessa fri- och rättigheter.

Demokrati är ändå det finaste privilegium vi har. Genom demokratin finns möjlighet för politiska partier att verka. Politik innebär att vi går samman för att lösa gemensamma uppgifter. Politik innebär att man ställer upp mål för samhällsutvecklingen, präglade av idén av ett gott samhälle som man tillsammans vill förverkliga.

Gemensamt ska vi stå upp mot de krafter som utmanar demokratin. Låt oss därför tillsammans bygga vidare på en fortsatt god samtalston, byggd på fakta och ömsesidig respekt för varandra.

Åsa Johansson (S)

Ordförande för Socialdemokraterna i Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.