Ingen mumin här

Ledare
PUBLICERAD:
Inte här och inte i Sverige. Fredrik Karlsson
Foto: Fredrik Karlsson

Tanken på en muminpark på Skutberget var ju redan död efter att förvaltningsrätten underkänt avtalet med Muminvärlden, och Socialdemokraternas helomvändning. Det fanns ingen bred politisk majoritet längre. Och nu är den väl "stendöd" med Linda Larssons (S) ord, sedan också mark- och miljödomstolen gjort tummen ner för detaljplanen. Till skillnad mot länsstyrelsen så anser domstolen att det inte finns särskilda skäl att upphäva strandskyddet och att skyddet för friluftsliv inte tillgodosetts.

Detta har nu mindre betydelse eftersom ärendet redan är avfört från dagordningen, men det reser ändå frågor om hur mycket hinder det finns i olika lagstiftningar, i synnerhet det som handlar om strandskyddet och i miljöbalken, när det skall komma till diverse utvecklingsprojekt. Det här kommer ju inte att öka attraktiviteten för framtida satsningar, och det inte bara i Karlstad och Värmland.

På Muminvärldens vd Tomi Lohikoski låter det som Sverige inte är aktuellt för satsningar under lång tid framöver, inte ens i Hagfors. Den synen är han nog dessvärre inte ensam om.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.