Hoppa till huvudinnehållet

Fackförbunden utnyttjar de mest utsatta

Publicerad:
Nu ser vi dock med bestörtning hur gruppen nyanlända inte stöttas av de lokala fackliga företrädarna, skriver Björn Samuelsson med flera.
Nu ser vi dock med bestörtning hur gruppen nyanlända inte stöttas av de lokala fackliga företrädarna, skriver Björn Samuelsson med flera. Foto: Joachim Lagercrantz

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Detta agerande av facket leder till en katastrof för dessa drivna ungdomar som mitt i pandemin, av egen kraft och energi har lyckats ta examen med godkända gymnasiebetyg, skriver Björn Samuelsson med flera.

Facken använder de mest utsatta på arbetsmarknaden som slagträn i debatten om kollektivavtal. I dag ska fackförbunden granska och godkänna de anställningskontrakt som kan leda till permanenta uppehållstillstånd för ensamkommande ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Fackets uppgift är att kontrollera att lönen minst motsvarar kollektivavtalets minimilön och att alla de försäkringar som föreskrivs i kollektivavtalet finns på plats.

Flera av de fackliga företrädare som vi har varit i kontakt med vägrar dock att genomföra detta, om inte arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal. Facket tar alltså på sig uppgiften att granska företaget i största allmänhet, trots att de enbart skall granska anställningsvillkoren för den berörda.

Detta agerande av facket leder till en katastrof för dessa drivna ungdomar som mitt i pandemin, av egen kraft och energi har lyckats ta examen med godkända gymnasiebetyg, och dessutom fått en varaktig anställning senast sex månader efter examen.

Så skriver du en debattartikel

Konsekvensen för ungdomarna blir att de utvisas till ett land i krig. Att de bott här i sex år, har sina närmast anhöriga här, har läst in grundskolan och gymnasiet och hittat en tillsvidareanställning hjälper inte. Det fackliga utlåtandet är ett absolut krav för uppehållstillstånd.

De ensamkommande flyktingbarnen som kom till Sverige under den stora flyktingströmmen 2015 har misshandlats av det offentliga Sverige. Deras ärenden lades på hög till förmån för andra grupper och under väntetiden skärptes asyllagstiftningen. Ungdomarna hann bli myndiga innan Migrationsverket behandlade deras ansökan. Om de inte hann fylla 18 så skrevs de upp i ålder med vetenskapligt tveksamma metoder.

Sedan kom den nya gymnasielagen som plåster på såren. Vi gladdes över den, ända tills vi insåg hur orimligt höga krav som ställdes på ungdomarna för att de skulle få stanna. Ska de nu också svikas av facket?

Till alla er fackligt förtroendevalda vill vi ställa en fråga: Har ni förstått konsekvensen av att använda arbetsmarknadens svagaste grupp som slagträn i er kamp för kollektivavtalet?

Vi har själva varit fackligt aktiva och vi är varma anhängare av kollektivavtalen. Nu ser vi dock med bestörtning hur gruppen nyanlända inte stöttas av de lokala fackliga företrädarna. Har de fått jobb på ”fel” företag så drar sig fackliga företrädare inte för att medverka till att deras egna medlemmar utvisas.

Förresten, är det de ”generösa” reglerna för arbetskraftsinvandring som skapar slavliknande arbetsvillkor på arbetsmarknaden? Nej, det är de osäkra uppehållstillstånden som försätter arbetstagarna i en beroendeställning till arbetsgivaren. Vem vågar klaga på att villkoren i anställningskontraktet inte följs om resultatet blir avsked och utvisning till kriget?

Är det inte dags för facket att ta upp kampen för säkrare uppehållstillstånd och därmed stötta svensk arbetsmarknads mest utsatta – våra arbetskamrater med tillfälliga uppehållstillstånd. Tills vi har nått dit: Sluta upp med att använda ungdomarna som slagträn i er fackliga kamp!

Björn Samuelsson

Tidigare ombudsman på LO-distriktet Värmland

Björn Westerberg

Mia Ohlsson

Klara Patzauer

Marga Sandström

Samtliga engagerade inom Världen i Värmland och som frivilliga familjehem för nyanlända ungdomar

Artikeltaggar

ArbetsgivareBjörn SamuelssonDebattEnsamkommande flyktingbarnFackföreningarKollektivavtalLOMigrationMigrationsverketNyanländVärlden i Värmland