Svar x 3 till insändaren ”Bevara strandskyddet i Värmland”

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Strandskydd är ett omstritt ämne.
Foto: Tommy Andersson
Åsikterna går isär om strandskyddet i länet.

Fler, inte färre hus på landsbygden!

Lösningen på bekymret med att Värmland avvecklas är att öka möjligheten till att bo och verka på landsbygden. Att slippa rusningstrafik, hyreskaserner och gängkriminalitet är krasst det främsta som Värmland kan erbjuda.

Med tanke på att Värmland minskat sin befolkning under decennier och var glest befolkat ifrån början så finns det enligt mig ingen som helst anledning att missunna den som vill och har möjlighet att bo nära vatten efter gängse prövning.

Insändarskribenten TS verkar tyvärr ha liten kunskap om vilka som faktiskt har sommarstugor runt om i Värmland. Det är förmodligen långt färre chefer än vanliga arbetare och medelsvensson. Av den enkla anledningen att det inte finns så många chefer här i Värmland överhuvudtaget, särskilt inte i norra Värmland. Absolut inte lika många som i Skåne. Från början så var det många bruksarbetare som fick möjlighet att bygga en liten enkel stuga av masonit och trä på arrendemark. Det hände att bruksarbetaren transporterade materialet på cykel.

Den enklaste lösningen på TS' bekymmer är att sluta jämföra äpplen med päron. Värmland är inte Skåne! Det hävdar jag bestämt eftersom jag själv har bott i Skåne. Landskapet, kulturen, mentaliteten är enligt mig helt annorlunda. Det är inte alls märkligt att Skånes rödgula flagga är en hybrid mellan Sverige och Danmarks flagga. Danmark och Skåne har enligt mig några av de samhällen som det är allra svårast att integreras i som nykomling. Vänskapskretsarna är snäva och misstänksamheten är stor jämfört med det långt mer öppna Sverige och Värmland. Omständigheter som även gäller för nordiska medborgare. I Värmland har chefer, arbetare och pensionärer sina stugor vid samma sjö utan större problem.

Värmland, inte Bjärehalvön!

***

Fritidsboenden ger viktiga intäkter till länet

Förr i tiden fick man bygga nära vatten på landsbygden.

Varför skall bara äldre bebyggelse på landsbygden och nyproduktion i städer kunna erbjuda boende nära vatten med sjöutsikt?

Fakta Värmlands län: 282 885 invånare 2020-12-31, varav 76 procent bor i tätort. 17 519 kvadratkilometer yta. 19 328 kilometer strand och kust. Befolkningstäthet 16 invånare per kvadratkilometer.

Fakta påvisar stort utrymme för ökad bebyggelse nära vatten på landsbygden i Värmlands län.

Dessutom har Värmland över 200 naturreservat, vilket bör räcka.

I vissa naturreservat har besöken ökat kraftigt. Det har blivit en massinvasion. Besökare parkerar i skogen och längs vägen, det bildas stigbildningar utanför leder, det grillas överallt utanför grillplatser, skador och det stor nedskräpning. Bristande information och leder. Tillsynen och underhållet är obefintlig med bland annat halvt fallande träd över leder vilket är en stor risk för besökare och fler säkra grillplatser behövs. Förutom naturreservatet blir de närmaste grannarna till naturreservatet utsatta för stigbildningar, nedskräpning, eldning och förstörelse. Besökarna stör och förstör för närmaste grannarna och visar ingen hänsyn. Boende i området får dessutom sin enskilda väg som leder ut till naturreservatet förstörd. Allemansrätten fungerar inte i dessa områden.

Naturvårdsverket verkar för natur och djurlivet. De värnar om att man skall bevara cirka 30-40 meter från strandlinjen för djurlivet.

Nu är det dags för en landsbygdssatsning där man kan erbjuda attraktivt boende nära vatten. Fler kommer dessutom i framtiden att arbeta mer hemifrån och önskar ett större boende på landsbygden. En landsbygdssatsning bidrar till stora skatteintäkter

Insändarskribenten TS har missat att ange fakta om Värmland samt redovisa verkliga regionala intäkter:

Skatteintäkt vid försäljning av tomt/mark 22-27 procent, arbetstillfällen i samband med byggnation, ökad handel hos lokala företag, fler arbetstillfällen hos lokala företag, fastighetsskatt, ökad privat beskattningsunderlag för kommunen och ökad företagsetablering.

De som flyttar in är ibland också egna företagare. Fritidsboende ger också stora viktiga intäkter till länet.

Ekonom

***

Strandtomter förstör

Det sägs att Värmland har 10 000 sjöar och dessa skulle säkert räcka till för fritidshus och året-runt -boenden om de låg på rätt ställe – men det gör de inte.

Nu har stora delar av alla sjöar runt tätbebyggelse i princip redan förstörts på grund av att all sjönära bebyggelse – se på sjön Alstern, Gapern och Svartälven som exempel. Om du paddlar kanot så är det nästan omöjligt att hitta en plats att gå i land på.

Varför skall man bygga ända ut i sjön? Varför kan man inte respektera strandskydd och allemansrätt? Karlstads kommun har hittar ett sätt att gå runt dessa rättigheter, man använder LIS och man har sett ut 23 stycken av Karlstads kommuns bästa västerlägen som möjliga byggområden vid sjöstranden. Bygger man så här så är stränderna förstörda för all framtid förutom för de som lyckats köpa en tomt – landsbygdsutveckling kallas det!

De som köper en sjönära tomt har en tendens att ockupera allt kring sitt hus och det blir bråk bara man försöker att gå förbi. Låt sjöarna vara den rekreationsmöjlighet de är i dag.

Gustaf

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.