Politiseringen av Svenska kyrkan måste upphöra

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Inför kyrkovalet den 19 september går vi Borgerligt alternativ i Karlstads stift till val på att minska politiseringen, skriver Annette Lundquist Larsson, Margareta Nisser Larsson och Jan Wahlberg.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Genom att göra politiska ställningstaganden skapar kyrkan splittring och konflikter istället för att vara ett tecken för enhet, skriver Annette Lundquist Larsson, Margareta Nisser Larsson och Jan Wahlberg.

Allt färre medlemmar kommer känna tillhörighet till Svenska kyrkan om samfundet fortsätter uttala sig i partipolitiska frågor. Borgerligt alternativ i Karlstads stift vill att politiseringen upphör, annars riskerar kyrkan en förtroendekris.

Svenska kyrkan nationellt har under de senaste åren satt i rutin att uttala sig i politiska frågor. Nu senast angående språkkrav vilket har lett till stor uppmärksamhet och kritik. Men av Svenska kyrkans nästan sex miljoner medlemmar, varav nästan en kvarts miljon i Karlstad stift, håller många inte med ärkebiskopen.

Därför anser Borgerligt alternativ i Karlstads stift att uttalandet aldrig borde ha gjorts. Genom att göra politiska ställningstaganden skapar kyrkan splittring och konflikter istället för att vara ett tecken för enhet. I slutändan innebär det en förtroendekris för hela samfundet.

Under pandemiåret 2020 tog flera av församlingarna inom Karlstads stift ett stort ansvar och fokuserade på kyrkans allra viktigaste uppgifter – gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Runt om i hela Karlstads stift hamnade fokus på att ställa om till digitala gudstjänster, förbättra tillgängligheten till kyrkorna på ett smittsäkert sätt och hitta nya vägar för den diakonala och sociala verksamheten.

Behovet av kyrkan tilltog och det märktes inte minst genom det ökade antalet samtal till jourhavande präster. Resultatet blev att färre lämnade Svenska kyrkan än under de senaste åren.

Ska kyrkan i framtiden vara en bred folkkyrka som överbygger skillnader snarare än intar politiska positioner, behöver Svenska kyrkan fokusera på:

Församlingarna i Karlstads stift som gjort ett storartat arbete under pandemin. Ska församlingarna kunna återgå till en vardag efter pandemin måste kyrkan centralt stötta församlingarna med ekonomiska medel. Därför bör kyrkans centrala organ dela ut 500 miljoner kronor av sitt överskott till församlingarna.

Kyrkans ledning måste börja dra slutsatser av att allt fler inte känner sig hemma i samfundet. Därför behövs en långsiktig strategi för att stoppa medlemstappet. Bland annat krävs en långsiktig plan för att öka dop och konfirmation men också för hur fler ska kunna ha en relation till kyrkan genom hela livet.

Under pandemin har kyrkan fått och tagit en roll som svarar på genuina behov och längtan efter gemenskap och kristen tro. Detta är Svenska kyrkans primära uppgift. Inte partipolitik. Inför kyrkovalet den 19 september går vi Borgerligt alternativ i Karlstads stift till val på att minska politiseringen. Istället vill vi fokusera på våra kulturhistoriskt betydelsefulla kyrkor i Värmland som ska vara öppna för skolavslutningar och bära kulturarvet vidare.

Annette Lundquist Larsson

Ordförande, Borgerligt alternativ

Margareta Nisser Larsson

Ordförande, Borgerligt alternativ i Karlstads stift

Jan Wahlberg

Vice ordförande, Borgerligt alternativ i Karlstads stift

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.