Domstol säger nej till detaljplanen - stopp för Muminparken

Publicerad:

Domstolen upphäver detaljplanen för Muminparken på Skutberget. Därmed talar mycket för kommunens planer nu nått vägs ände.

21 överklaganden får nu rätt: mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen för Muminparken.

Mark- och miljödomstolen anser bland annat inte att kommunfullmäktige genom sitt antagande av detaljplanen i december 2019 visat att ”det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i den föreslagna detaljplanen”.

”Mot bakgrund av hur bestämmelserna angående riksintresset i 3 kap. miljöbalken åsidosätts samt att det inte föreligger några särskilda skäl för att upphäva strandskyddet, strider planen mot dessa rättsregler. Det förhållandet att länsstyrelsen inte överprövat planen kan inte medföra att domstolen skulle vara förhindrad att göra en annan bedömning än vad länsstyrelsen gjort. Det finns därför skäl att upphäva detaljplanen på dessa grunder”, skriver domstolen i domen.

Strider mot riksintresse

Domstolen anser också att planerna inte tillgodoser riksintresset till skydd för friluftsliv i enlighet med miljöbalken.

När det gäller skydd för friluftslivet hävdade kommunen att området som inhägnas fortfarande kommer att vara fritt tillgängligt för allmänheten under de perioder då temaparken är stängd, och har i samband med det hänvisat miljökonsekvensbeskrivningen.

Mark- och miljödomstolen kan dock inte finna någon närmare analys i miljökonsekvensbeskrivningen angående detta.

Domstolen skriver att den ”konstaterar att detaljplanen möjliggör en total begränsning av allmänhetens tillträde till det aktuella området. I vart fall kommer området inte att vara tillgängligt under stor del av den varma årstiden när intresset för friluftsliv inklusive bad sannolikt är som störst.”

Kommunen har anfört att allmänheten kommer att uppfatta området som tillgängligt på samma sätt som en skidanläggning upplevs. Domstolen svarar: ”Mark- och miljödomstolen konstaterar dock att skidanläggningar vanligtvis inte är instängslade på sådant sätt att de utestänger allmänheten även om enskilda anläggningar, såsom liftar, inte kan utnyttjas utan betalning. Mark- och miljödomstolen bedömer mot bakgrund av detta att ett ianspråktagande av området på ett sådant sätt som blir följden om detaljplanen fullföljs inte är förenligt med 3 kap. 6 § miljöbalken. Kommunens beslut ska därför upphävas redan på denna grund.”

Visst allmänintresse

Kommunen har även hänvisat till att området behöver tas i anspråk ”för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.”

Mark- och miljödomstolen skriver att den inte ifrågasätter att en temapark kan vara av visst allmänt intresse för Karlstads kommun. Men domstolen bedömer dock inte att en sådan anläggning behöver ligga inom strandskyddat område.

”Mark- och miljödomstolen bedömer således att kommunen ... inte visat att temaparken i sig är ett sådant angeläget allmänt intresse som avses i punkten. Kommunen har inte heller styrkt att det är nödvändigt att ta i anspråk ett strandskyddat område av den här storleken för en temapark/upplevelseanläggning... Det förhållandet att kommunen anger att man avtalsvis avser att tillse att exploatören håller grindar öppna under tider när temaparken är stängd förändrar inte domstolens bedömning. Inte heller den omständigheten att hav och vatten är ett viktigt inslag i Tove Janssons sagor förändrar domstolens bedömning.”

Bland de överklagande finns en rad privatpersoner, varav flera arrendatorer på Skutberget, föreningen Skutbergets Wenner och Naturskyddsföreningen.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen senast den 8 juni.

Ja- och nej-sidornas bästa argument för och emot en Muminpark på SkutbergetMuminparken skulle ha stått klar 2020Så mycket har kommunens arbete med Muminparken kostat

Artikeltaggar

Karlstads kommunKommunfullmäktigeMark- och miljödomstolenMuminMuminlandetNaturskyddsföreningenPolitikSkutbergetSkutbergets Wenner

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

Läs vidare