Fler måste vaccineras mot HPV

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Vi uppmanar nu Region Värmland att följa Stockholm och erbjuda fler gratis HPV-vaccin, skriver Ulrika Årehed Kågström.
Foto: Claudio Bresciani / TT
Vi skulle kunna utrota det virus som orsakar livmoderhalscancer på några år, men då krävs att både regeringen och regionerna tar sitt ansvar, skriver Ulrika Årehed Kågström.

Varje år diagnostiseras 550 kvinnor i Sverige med livmoderhalscancer. 150 av dessa dör. Andra förlorar förmågan att bli gravida. Många av dem är unga, på väg ut i vuxenlivet med drömmar och förhoppningar om framtiden. Men det behöver inte vara så här. Vi skulle kunna utrota det virus som orsakar livmoderhalscancer på några år, men då krävs att både regeringen och regionerna tar sitt ansvar. Region Värmland skulle kunna ta beslut som räddar liv här och nu.

Livmoderhalscancer orsakas nästan alltid av ett virus kallat HPV. HPV är Sveriges vanligaste sexuellt överförbara infektion. De flesta infekteras av HPV någon gång under sitt liv. I de flesta fallen läker infektionen ut. Men hos vissa gör den inte det, och för dem finns en ökad risk att utveckla livmoderhalscancer.

Det viktigaste vi kan göra för att bekämpa livmoderhalscancer är dels att försöka hindra att HPV sprids – genom att fler vaccineras och då färre smittas. Dels att vi upptäcker förstadier till cancer och cancer, så tidigt som möjligt. Sedan 2012 ingår HPV-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor på mellanstadiet, och från och med hösten 2020 erbjuds det alla barn.

Det är viktigt att även pojkar vaccineras eftersom HPV kan orsaka cancer även för män, och eftersom män också kan sprida viruset vidare. Detta är mycket välkommet, men de som idag är unga vuxna är fortfarande oskyddade mot viruset.

Förra året beslutade WHO att samla världens länder kring ett gemensamt mål att utrota livmoderhalscancer. Nyligen ställde sig riksdagen bakom kravet att Sverige ska ta fram en nationell handlingsplan för att nå målet.

Detta är mycket bra, men vi har inte tid att vänta på handlingsplaner, vi måste agera nu för att rädda liv. Därför var det mycket glädjande att Region Stockholm för några veckor sedan gick ut med att alla kvinnor mellan 21 och 26 ska erbjudas gratis HPV-vaccinering i samband med att man vaccineras mot Covid-19. Det finns ingenting som hindrar Region Värmland att ta samma beslut.

När det gäller att upptäcka gynekologiska cellförändringar, som i vissa fall kan utvecklas till livmoderhalscancer, så erbjuds alla kvinnor provtagning regelbundet. De flesta deltar i detta screeningprogram, men det är fortfarande ett antal kvinnor som inte gör det och därmed löper högre risk att utveckla cancer.

I samband med coronapandemin har det förekommit att regioner pausat eller begränsat screeningen, samtidigt som det kommer varningar om att deltagandet sjunkit ytterligare, vilket är mycket oroande. Cancer tar inte paus för att samhället är upptaget av corona.

Vi uppmanar nu Region Värmland att följa Stockholm och erbjuda fler gratis HPV-vaccin. Regionen måste också göra allt för att säkerställa ett högt deltagande i screeningen.

Och regeringen behöver ta sitt uppdrag från riksdagen på allvar och göra det som krävs för att livmoderhalscancer ska kunna utrotas en gång för alla. Så vad väntar vi på?

Ulrika Årehed Kågström

Generalsekreterare, Cancerfonden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.