Skapa bättre villkor för deltidsbrandmän

Debatt
PUBLICERAD:
Särskilt viktiga är deltidsbrandmännen på landsbygden och i mindre orter där det inte är möjligt att ha heltidsanställd personal, skriver Pål Jonson.
Foto: Göran Persson
Om en utryckning sker så ryker all a-kasseersättning den dagen med regeringens förslag men eftersom en utryckning är i snitt bara cirka en timme. Då borde inte hela dagen gå upp i rök, skriver Pål Jonson.

Regeringen har nyligen presenterat en proposition om förändringar i a-kassereglerna för deltidsbrandmän. Men förslagen är otillräckliga och måste kombineras med fler åtgärder för att förbättra villkoren för deltidsbrandmän.

Av Sveriges 16 000 brandmän är cirka 11 000 deltidsbrandmän. Deltidsbrandmännen är avgörande för att det ska finnas en fungerande räddningstjänst i hela landet. Räddningstjänsten är central för Sveriges förmåga att kunna klara av en rad av olika sorters kriser som skogsbränder, kemikalieutsläpp och räddningsinsatser. Särskilt viktiga är deltidsbrandmännen på landsbygden och i mindre orter där det inte är möjligt att ha heltidsanställd personal.

I Värmland, som är ett utpräglat landsbygdslän, så utgör deltidsbrandmännen därför till stora delar ryggraden i räddningstjänsten. Vid sidan av att deltidsbrandmän räddar liv samt bekämpar och förebygger olyckor så skapar de även en viktig lokal förankring i mindre samhällen som Glava, Gunnarskog, Högboda, Gräsmark och Väse.

Ska det kunna finnas en god beredskap i alla delar av landet så måste det göras insatser som garanterar att räddningstjänsten kan rekrytera personal. Sveriges kommuner och regioner har redan konstaterat att fyra av fem räddningstjänster har svårt att rekrytera deltidsbrandmän.

Vi moderater har drivit på i frågan om att a-kassereglerna måste förändras för deltidsbrandmännen. Nu har regeringen kommit med en proposition med förbättringar i detta avseende. Det är naturligtvis positivt att regeringen agerar på de beslut riksdagen tagit. Men om förslagen ska göra skillnad så måste det omfatta alla delar i tjänsten som deltidsbrandman.

Problemet när det gäller deltidsbrandmännen är att de riskerar att gå miste om ersättning när de förlorar sina huvudanställningar eftersom ersättningen reduceras på grund av den inkomst som brandmannatjänsten ger. Arvodet för att vara deltidsbrandman är 27 kronor i timmen, vilket knappast är tillräckligt att försörja sig på.

Med regeringens förslag kommer däremot inte deltidsbrandmännen få tillräcklig a-kasseersättning. Om en utryckning sker så ryker all a-kasseersättning den dagen med regeringens förslag men eftersom en utryckning är i snitt bara cirka en timme. Då borde inte hela dagen gå upp i rök. Detsamma gäller vid utbildningar och materialvård som oftast är förlagda till kvällar och helger. Därför föreslår Moderaterna att regeringen ska återkomma med ett kompletterande förslag och vi avser följa upp även med andra åtgärder.

Att förbättra reglerna kring a-kassan är en viktig del i att stärka rekryteringen av deltidsbrandmän, men det måste också kombineras med andra insatser. Till exempel kan det handla om att stärka möjligheten för deltidsbrandmän att genomgå ledningsutbildning och annan vidareutbildning, att ha återkommande nationella rekryteringskampanjer samt att titta på hur olika ekonomiska villkor påverkar tjänsten – det kan gälla sjuklön, lönebidrag och ersättning vid graviditet. Det måste helt enkelt skapas bättre förutsättningar för att rekrytera deltidsbrandmän och villkoren behöver bli förmånligare.

Sveriges krisberedskap kommer att sättas på allt större prov i framtiden i spåren av ett förändrat klimat och extrema händelser som skogsbränder, torka och översvämningar. Då måste vi ha en bra beredskap. Därför kommer deltidsbrandmännen att vara än viktigare för vår trygghet i både Sverige och Värmland i framtiden.

Pål Jonson (M)

Försvarspolitisk talesperson och riksdagsledamot för Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.