Låt inte skurkföretag sköta kollektivtrafik i Värmland

Debatt
PUBLICERAD:
Unites medlemmar drabbas just nu hårt av företaget Go Aheads agerande i Manchester, skriver Sharon Graham.
Foto: Alastair Grant/AP
Företaget sätter det normala sättet att hantera intressekonflikter mellan fack och arbetsgivare ur spel, skriver Sharon Graham.

I dagarna har vi skickat en skrivelse till de politiker inom Region Värmland som har ansvar för upphandling av kollektivtrafik. Vi uppmanar dem att vidta kraftfulla åtgärder för att mota bort de oseriösa aktörer som nu vill få in en fot i kollektivtrafiksektorn. De erfarenheter vi i Storbritannien har av aktören Go Ahead, som vill etablera sig i Sverige, borde få varje ansvarsfull politiker att dra öronen åt sig.

Go Ahead satsar stora resurser på att etablera sig i Sverige, och deltar genom sitt nordiska dotterbolag i upphandlingar. På sin webbplats kallar sig företaget för “en välrenommerad aktör i Storbritannien”. Bakom den fasad som företaget målar upp döljer sig ett företag som inte skyr några medel för att tjäna pengar.

Unites medlemmar drabbas just nu hårt av företaget Go Aheads agerande i Manchester. I Manchester tog Go Ahead över en bussdepå 2019. Sommaren 2020 började företaget att hota anställda med uppsägning om de inte accepterade väsentligt sämre lön och villkor. Bland annat vill Go Ahead försämra busschaufförernas sjuklön, mitt under pandemin, trots att det skulle öka risken att anställda inte har råd att stanna hemma vid sjukdom. Unites busschaufförer i Manchester har gått ut i strejk, och Go Ahead har svarat med att hyra in strejkbrytare.

Go Aheads svenska dotterbolag har kommenterat vårt brev med att det “inte är del av företagets värderingar att skära i löner och villkor”, och att företaget “följer lagar och avtal i Sverige”. Ingen bör låta sig lugnas med de orden. Den svenska arbetsmarknaden styrs inte bara av lagar och avtal, utan också av oskrivna regler och normer.

Det är inte olagligt i Sverige att använda strejkbrytare, men det förekommer så gott som aldrig. Go Ahead Nordic skulle kunna använda strejkbrytare under en svensk avtalsrörelse, och samtidigt följa lagar och avtal. Företaget sätter det normala sättet att hantera intressekonflikter mellan fack och arbetsgivare ur spel. Försöken att framstå som en helt vanlig aktör i branschen i Sverige är inte trovärdiga, så länge de aggressiva taktikerna mot våra medlemmar fortsätter i Manchester.

De kommande åren väntar stora upphandlingar av kollektivtrafik. Att oseriösa aktörer nu vill slå sig in genom att pressa priserna gör att upphandlarna nu måste rikta blicken mot de anställda. I Sveriges upphandlingslagstiftning finns kraftfulla verktyg för att säkerställa hög kvalitet och goda arbetsvillkor. Det handlar i första hand om att ha en rutin för att agera mot anbud som är klart lägre än konkurrenternas och om att alltid använda den lagliga möjligheten att ställa krav på goda anställningsvillkor.

Genom att utforma förfrågningsunderlagen på ett sätt som hindrar oseriösa aktörer från att vinna kan Värmlandstrafik och regionens kollektivtrafiknämnd med Jesper Johansson (MP) i spetsen undvika den situation som Storbritannien har hamnat i. Samtidigt kan politikerna säkerställa goda villkor för alla de som dagligen ser till att tåg- och busstrafiken fungerar.

Sharon Graham

Executive Officer, Unite the Union

Fotnot: Fackförbundet Unite har 1,4 miljoner medlemmar som jobbar inom den privata sektorn och är ett av Storbritanniens största fackförbund. De organiserar bland annat anställda inom transport- och servicesektorn.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.