Svenskarna har dålig kunskap om varför rökning dödar

Debatt
PUBLICERAD:
Skademinimering är en metod där den som inte klarar eller vill sluta röka istället uppmanas övergå till mindre skadliga produkter, såsom snus, e-cigaretter och uppvärmda tobaksprodukter, skriver Anette Rosengren.
Foto: Erik Nylander/TT
För att lyckas få fler att sluta röka är det viktigt att rökarna vet vad det är som gör cigaretterna skadliga för att kunna fatta ett informerat beslut hur de kan förbättra sin hälsa, skriver Anette Rosengren.

Sverige har satt upp målet att färre än fem procent ska röka dagligen 2025. Med rätt strategi och rätt åtgärder är vi övertygade om att det är möjligt att nå målet tidigare och på sikt kunna fasa ut cigaretterna helt. Den senaste nationella Folkhälsoenkäten visar att Värmland har en högre andel som anger att de röker dagligen jämfört med riket. Åtta procent uppger att de dagligen röker i Värmland jämfört med rikets sju procent.

Redan i dag har Sverige de lägsta rökningsrelaterade skadorna i Europa då svenskar i större utsträckning använder rökfri tobak istället för cigaretter, men vi kan bli än bättre. För att lyckas få fler att sluta röka är det viktigt att rökarna vet vad det är som gör cigaretterna skadliga för att kunna fatta ett informerat beslut hur de kan förbättra sin hälsa.

När HUI Research på uppdrag av Philip Morris genomförde en studie om skadligheten hos olika tobaks- och nikotinprodukter finner de samsyn om att olika tobaks- och nikotinprodukter, som cigaretter, snus, e-cigaretter och uppvärmda tobaksprodukter är olika skadliga för hälsan, och att cigaretter eller andra sätt att röka tobak är det mest skadliga.

Det som framförallt gör cigaretten skadlig är själva förbränningen som frigör en mängd skadliga och cancerframkallande ämnen. Rökarna har dock väldigt liten kunskap om detta. Endast 1 procent nämner spontant förbränning som det som gör cigaretten skadlig.

Det finns också en utbredd uppfattning att det är nikotinet som är den direkta orsaken till rökningsrelaterade sjukdomar men inom forskningen är det allmänt accepterat att, även om nikotin inte är riskfritt, är skadeeffekterna av nikotin små i jämförelse med rökning.

Flera länder som Norge, Storbritannien och USA tillämpas skademinimering som metod för att minska de rökningsrelaterade skadorna. Skademinimering är en metod där den som inte klarar eller vill sluta röka istället uppmanas övergå till mindre skadliga produkter, såsom snus, e-cigaretter och uppvärmda tobaksprodukter.

HUI:s rapport visar att 9 av 10 rökare anser att myndiga personer ska ha tillgång till korrekt information om tobaks- och nikotinprodukterna och hälften anser att myndigheter och hälsovården bör informera rökare om de relativa riskerna med de olika produkterna.

Ska vi lyckas nå målet att få folk att sluta röka måste vi säkerställa att de som i dag röker får information om riskerna med olika tobaks- och nikotinprodukter. När riksdagen nu ska besluta om en ny tobaksstrategi bör de ta med åtgärder som gör att människor kan fatta väl informerade beslut om sin egen hälsa och därmed för en bättre folkhälsa.

Ge myndigheter och folkhälsovården ett tydligt uppdrag att öka informationen om produkternas relativa skadegrader och använd skademinimering som strategi för att få befintliga rökare som inte kan sluta att gå över till mindre skadliga alternativ.

Anette Rosengren

Nordisk koncernchef, Philip Morris AB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.