Låt företagen göra mer för klimatet

Debatt
PUBLICERAD:
Ökad överföringskapacitet från norr till söder kommer inte ensamt att lösa problemen. Det behövs mer planerbar elproduktion i söder, skriver Anna Hedberg och Lina Håkansdotter.
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT
Man måste se den potential som finns i Sverige när det gäller att göra ett globalt avtryck i klimatomställningen, skriver Anna Hedberg och Lina Håkansdotter.

Värmland riskerar att halka efter när det gäller industriinvesteringar. På kort tid har flera stora industrisatsningar presenterats, både i Värmland och i andra delar av landet, men bristerna i elsystemet är en allt större hämsko för utveckling i näringslivet.

Sverige ska ha ambitiösa nationella klimatmål. Det är rätt med tanke på våra goda förutsättningar för klimatomställning. En nästan helt koldioxidfri elproduktion, hög kunskapsnivå, effektiva industriprocesser och en bred uppslutning bakom omställningsmålen inom både politik och näringsliv är viktiga fördelar i vårt arbete för att nå klimatmålen.

Men det räcker inte med goda förutsättningar och höga ambitioner. Det krävs också politisk vilja och förmåga att ta svåra beslut. Man måste se den potential som finns i Sverige när det gäller att göra ett globalt avtryck i klimatomställningen.

2018 genererade svensk export klimatnytta motsvarande 26 miljoner ton koldioxid genom att tränga undan smutsigare produktion i andra delar av världen. Det motsvarar hälften av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser. Enligt samma beräkningar skulle denna positiva undanträngningseffekt kunna öka till 65 miljoner ton fram till 2040.

Vi har alltså stora möjligheter att gå före i klimatarbetet. Men för att möjligheterna ska bli verklighet måste de företag som vill satsa på utveckling ha rimliga förutsättningar i hela landet.

Politiken måste nu hantera tre viktiga utmaningar:

● Först och främst handlar det om bristerna i elsystemet. I dag finns ett överskott i norr, men hela Sverige ska leva. Ökad överföringskapacitet från norr till söder kommer inte ensamt att lösa problemen. Det behövs mer planerbar elproduktion i söder.

● De verksamheter som nu växer fram är beroende av god tillgång på kompetens. Redan i dag är kompetensförsörjningen problematisk för många företag. Det riskerar att bromsa arbetet med klimatomställningen.

● De långa tiderna för tillståndshantering är orimliga. Om vi ska kunna konkurrera om nya investeringar kan det inte ta ett decennium att få ett nödvändigt miljötillstånd.

Sverige har goda förutsättningar för klimatomställningen. Men det finns flera problem som måste lösas. Nu är det dags att visa politisk handlingskraft.

Anna Hedberg

Regionchef, Svenskt Näringsliv Värmland

Lina Håkansdotter

Avdelningschef hållbarhet och infrastruktur, Svenskt Näringsliv

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.