Låt tullen stoppa utländska tjuvligor

Ledare
PUBLICERAD:
Ge tullen mer befogenheter.
Foto: Johan Nilsson/TT
Onsdagskvällen den 29 april hittades 500 katalysatorer i en lastbil i Trelleborg. Tack vare att ansamlingen var grund för miljöbrott kunde lastbilschauffören anhållas.

Kanske kan sådant stöldgods fångas in i större utsträckning framöver. Morgonen efter händelsen höll finansminister Magdalena Andersson (S) pressträff om en ny utredning av tullen. Utredningen skall se över nya befogenheter för tullen eftersom den lägger alltmer av sin verksamhet på att bekämpa brott.

Vad som borde läggas till i utredningen är ett uppdrag om att införa fler kontroller av utpasserande transporter från Sverige.

För den som försöker gömma 500 katalysatorer i en enda lastbil hyser ingen större oro att bli kontrollerad vid utfarten ur landet. Bovarna har vant sig vid att ostört föra ut stulet gods ur Sverige. Det är inte konstigt då Tullverket enligt en intervju med generaldirektören i tidningen ATL lägger 98 procent av sina kontroller på införsel, och inte utförsel av varor.

Trots alla år av klagan från brottsdrabbade saknar tullen fortfarande stöd i lagen för att agera mot stöldgods. Tulltjänstemän vittnar därför om att de tvingas se på då uppenbart stulna varor förs ur landet.

Hindret är EU:s regler om fri rörlighet. Nog borde det ha gått att få till någon form av undantag om viljan funnits hos politikerna. Krigsmateriel och vissa kulturföremål är redan i dag undantagna.

Eftersom inga systematiska kontroller görs på utgående trafik finns det heller ingen statistik på hur mycket stöldgods som passerar tullen. Den statistik vi har om stölder på landsbygden får baseras på siffror från försäkringsbolagen. Mellan tummen och pekfingret handlar det om värden mellan 1,5 och 2 miljarder kronor. Räknat i bilar, traktorer, röjsågar, och båtmotorer handlar det om tusentals varor.

Vad som är stöldbegärligt har varierat över tid. Länge var det dieseln men nu verkar det enligt en rapport från Larmtjänst vara katalysatorer som står högt på bossarnas önskelistor. Redan under första kvartalet i år stals katalysatorer i Sverige för 118 miljoner kronor.

Oavsett vad tjuvarna söker innebär det, förutom den stulna varan, stora kostnader och ändrad livsstil för dem som hemsöks. Arbetsmaskiner måste ställas in på natten, lador och motorhallar låsas och larmas. Inför det ständiga hotet från de internationella brottsligorna känner sig landsbygdsbon utelämnad.

Tullverket har under de senaste årtiondena fått allt mer brottsbekämpning på sitt bord. När det gäller att hitta varor som förs in i Sverige har myndigheten också haft en del framgångar. Beslagen av narkotika och illegala vapen har ökat.

En översyn är bra om den ger tullen skarpare verktyg mot brottsligheten. Det torde finnas en majoritet i riksdagen. Moderaterna lade förslag om ökade medel till tullen i sin vårmotion. Utredning skall dock presenteras först i maj nästa år. Regeringen borde därför agera redan i dag för att försvåra utförseln av stöldgods.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.