Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Vi går från ord till handling

Publicerad:
Samtidigt är Värmland ett län med en lång tradition av trä- och skogsindustri vilket innebär att förutsättningarna att ställa om till modern träbyggnadsteknik inte kunde vara bättre, skriver Fredrik Larsson och Stina Höök. Foto: Sören Turesson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Men inte minst slår träbyggnadsplanen fast att trä ska vara ett förstahandsval vid nyproduktion, och om andra material än trä väljs ska det motiveras, skriver Fredrik Larsson och Stina Höök.

Svar till Anders Bengtsson med flera (NWT 26/4).

Gå från ord till handling. Den uppmaningen riktar företrädare för träbranschen till Region Värmland i en debattartikel i NWT den 26 april. De vill att regionen ska förorda trä som byggmaterial vid om- och tillbygget av nya Centralsjukhuset och göra det till ett flaggskepp för värmländskt träbyggande.

Vi kan redan nu ge ett glädjande besked: även om vi inte kan garantera att det byggs helt i trä antog regionstyrelsen 27 april en träbyggnadsplan. Den ska tydliggöra hur Region Värmland ska främja trä som byggmaterial inom det egna fastighetsbeståndet.

Låt oss ge en bakgrund. Ett av Region Värmlands ansvarsområden är regional utveckling. Vi ska verka för att Värmland har en god och hållbar utveckling. Även om Region Värmland inte kan eller ska göra allt själv är det en så stor organisation att dess vägval gör skillnad.

Så skriver du en debattartikel

Betong och stål är sedan lång tid de dominerande materialen för större byggnader i Sverige, men det är material som genererar stora utsläpp när de tillverkas. Trä, å andra sidan, är ett byggmaterial som genererar små utsläpp under tillverkningen och när det väl finns i en byggnad binder det kol under lång tid. Genom att öka användningen av trä bidrar Region Värmland till att uppfylla klimatmålen.

Samtidigt är Värmland ett län med en lång tradition av trä- och skogsindustri vilket innebär att förutsättningarna att ställa om till modern träbyggnadsteknik inte kunde vara bättre. Genom att arbeta för att flytta fram gränserna för vad trä kan användas till bidrar regionen till att stärka länets konkurrenskraft.

Med detta som grund har Region Värmland antagit en träbyggnadsplan som beskriver Region Värmlands definition av begreppet träbyggnad. Den innehåller också en strategi för olika typer av byggnationer och beskriver hur vi kan öka kompetensen kring träbyggnation. Men inte minst slår träbyggnadsplanen fast att trä ska vara ett förstahandsval vid nyproduktion, och om andra material än trä väljs ska det motiveras.

Vi kan i dag inte säga att det är möjligt att till- och ombyggnaden av Centralsjukhuset blir helt i trä. Rapporten som ni refererar till sätter frågetecken för om de mest avancerade vårdmiljöerna kan byggas i trä i dag.

Vad vi kan säga är att vi i alla lägen ska anstränga oss för att välja trä när det är möjligt, och att vi ska verka för att gränserna för det möjliga flyttas fram. Vi kan lova att trä som konstruktionsmaterial kommer att utvärderas noga när projektet planeras och användas i de sammanhang där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Det är faktiskt så att redan när investeringsbeslutet togs i höstas skrev vi in att det ska ”genomföras ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv vad gäller val av byggnadsmaterial, energiförsörjning samt inre och yttre miljöer”.

Det är viktigt att beställare och utförare samarbetar för att stärka Värmlands position inom träbyggnation. Region Värmland är en stor fastighetsägare som gör omfattande investeringar i sitt bestånd. Att trä ska vara förstahandsvalet kommer att göra skillnad.

Nu går vi från ord till handling!

Fredrik Larsson (M)

Regionstyrelsens ordförande

Stina Höök (M)

Ordförande för regionala utvecklingsnämnden

Artikeltaggar

Anders BengtssonCentralsjukhuset i KarlstadDebattFredrik LarssonModeraternaRegion VärmlandRegionstyrelsenSjukvårdStadsbyggnadStina HöökTräindustriVärmlands län