Kompetens och patientsäkerhet hör ihop

Publicerad:
Barnmorskans kompetens är central för vårdens kvalitet och patientsäkerheten, det konstateras både av IVO och av Socialstyrelsen, skriver Elisabeth Brynolf, Åsa Mörner och Marie-Charlotte Nilsson. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Hur tänker Region Värmland säkra tillgång till rätt kompetens i form av barnmorskor, skriver Elisabeth Brynolf, Åsa Mörner och Marie-Charlotte Nilsson.

Den 5 maj är det internationella barnmorskedagen och numera kan man se dagen som startskottet för den mest intensiva perioden för förlossningsvården i Sverige. Historiskt sett har flest barn fötts i mars, men sedan några år tillbaka är enligt SCB den vanligaste födelsemånaden juli, tätt följt av maj och juni – något som ställer krav på en tillräcklig god bemanning. Vårdförbundets barnmorskor bjuder in Region Värmland till en dialog om barnmorsketätheten och våren/sommarens bemanningssituation.

Barnmorskans kompetens är central för vårdens kvalitet och patientsäkerheten, det konstateras både av IVO och av Socialstyrelsen. När ska Region Värmland ta till sig av kunskapen i dessa rapporter och prioritera arbetet med att bemanna med rätt kompetens på rätt plats?

Så skriver du en debattartikel

I dag är det vanligt att de erfarna barnmorskorna lämnar eller går ned i arbetstid för att orka då de inte upplever att deras kunskap värderas. Detta faktum har tydligt setts och uppmärksammats av media i Värmland under det senaste året. Regeringen satsar stora medel på kvinnors hälsa som måste läggas på rätt saker här i Region Värmland:

● Barnmorskor bör endast ansvara för en aktiv förlossning i taget.

● Skapa förutsättningar att ge personcentrerad vård på barnmorskemottagningarna.

● Underlätta möjligheten och förbättra villkoren för forskande barnmorskor.

● Ge barnmorskor möjlighet att leda förlossningsenheter för kvinnor med lågriskgraviditeter.

● Barnmorskor bör få 30 procent högre livslön utifrån sin långa akademiska utbildning och ansvar.

Hur tänker Region Värmland säkra tillgång till rätt kompetens i form av barnmorskor? Det är en viktig pågående diskussion och Vårdförbundet vill ha en dialog med Region Värmland om våren/sommarens bemanningssituation.

Vårdförbundet vill givetvis också ha en långsiktig dialog med regionen om ovanstående punkter för att barnmorskor ska kunna erbjuda en trygg, personcentrerad vård i framtiden. Till dess väljer vi att hylla Sveriges alla barnmorskor på deras dag – tack för att ni finns!

Elisabeth Brynolf

Leg barnmorska och styrelseledamot, Vårdförbundet avdelning Värmland

Åsa Mörner

Marie-Charlotte Nilsson

Leg barnmorskor och förbundsstyrelseledamöter, Vårdförbundet

Artikeltaggar

BarnmorskaDebattGraviditetIvoRegion VärmlandSCBSjukvårdSocialstyrelsenVårdförbundet

Läs vidare