Replik: Kärnkraft är den fossilfria lösningen

Debatt
PUBLICERAD:
I Sverige kan vi med ett sådant nukleärt system energiförsörja oss i bortemot tusen år (!), genom att återvinna vårt redan använda kärnbränsle, skriver Erik Stenfors.
Foto: Jeanette Hägglund
Den enda fossilfria lösningen är att fortsätta att använda kärnkraft, som skapar el som både är stabil, säker och miljövänlig, skriver Erik Stenfors.

Svar till Wolfgang Ranke (NWT 16/4).

Den 16 april gav Wolfgang Ranke en replik på mitt inlägg om kärnkraften (6/4). Repliken är på många sätt typisk för de som rasar mot kärnkraft då den vandrar mellan faktafel och en föråldrad bild av Sveriges energiförsörjning. Men för en läsare som inte har detaljkunskaper är det förstås svårt att veta vad som egentligen stämmer. Samtidigt är detta en avgörande fråga. I första hand handlar det om att förhindra en pågående klimatkatastrof. I andra hand handlar det om att rädda vår välfärd.

Problemet är alltså att vi galopperar mot en avgrund genom vår uppvärmning av jorden. Boven i dramat heter koldioxid, som bl a kommer från transporter, industrier och när vi skapar el och värme. Transportutsläppen försöker vi lösa genom elfordon. Utmaningar inom industrin försöker vi också lösa på sätt som skapar stora behov av el. Konsekvensen blir att ny el måste skapas, fast förstås utan att öka koldioxidutsläppen. Därmed faller fossila energikällor bort, såsom olja och kol.

Så ett globalt ökande elbehov ska lösas med färre energikällor. Och inte nog med det, några energikällor har kända utmaningar – vi kan inte lita på att det alltid är soligt och/eller blåser. Slutsatsen blir att vi bara kan möta ett skenande elbehov genom att alla fossilfria energislag samarbetar, inklusive kärnkraft.

I Sverige har vi redan arbetat fram en bra och rationell lösning som i princip är fossilfri. Vi har turen att ha tillgång till vattenkraft som försörjer den norra delen av landet. Sedan har vi kärnkraft som försörjer den södra. Men den balansen gäller i dag. I morgon kommer våra stora industriprojekt i norra Sverige att konsumera bortemot en tredjedel av dagens elproduktion.

Det är alltså inte ”överföringskapacitet” från norr till söder som saknas, som Wolfgang Ranke påstår. Bortsett från att det är oerhört kostsamt så finns alltså inget elöverskott i framtiden. Den enda fossilfria lösningen är att fortsätta att använda kärnkraft, som skapar el som både är stabil, säker och miljövänlig.

Ranke ifrågasätter vidare om koldioxidutsläppen från kärnkraften är i klass med vind och solkraft. Han anför värden som gissningsvis kommer från den hårt kritiserade Stanfordstudien som ingen seriös forskare hänvisar till i dag. Korrekta beräkningar finns exempelvis i Vattenfalls studie som – märk väl – tar med hela livscykeln, från gruva till slutförvar. Den uppdateras vart tredje år, tredjepartsgranskas och följer ISO-certifiering.

Härnäst påstår Ranke att uranmalm värd att bryta är på väg att ta slut, vilket inte stämmer. Därefter går han till storms mot de så kallade Generation IV-systemen (ny typ av kärnkraft) och ber om ett ”Columbi ägg”. Ja visst, Belojarsk-3 eller 4. Så skulle Ranke fortfarande vara bekymrad för urantillgångarna kan han trösta sig med att Generation IV är svaret. I Sverige kan vi med ett sådant nukleärt system energiförsörja oss i bortemot tusen år (!), genom att återvinna vårt redan använda kärnbränsle.

Det är viktigt att bemöta felaktigheter, speciellt när det handlar om något så avgörande som klimatkrisen. 80-85 procent av världens energiförsörjning är i dag fossil. Sverige har varit ett undantag och ett föredöme. Om vi inte tillsammans stoppar kärnkraftens avveckling så blir det mer fossil gas från Ryssland och fler kolkraftverk, som Datteln 4 som öppnade i Tyskland förra året. Vi ska inte välja bort elen, vi ska välja bort fossila energikällor!

Erik Stenfors

Civilingenjör teknisk fysik, Vd, Hanza

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.