Höj den allmänna pensionen

Debatt
PUBLICERAD:
Bland dagens pensionärer är det många som känner oro för framtiden och sin ekonomi – man undrar hur pensionen ska räcka till när kostnaderna stiger, skriver Lisbeth Staaf Igelström, Christina Tallberg och Jan Andersson.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Hela pensionssystemet behöver ses över. Det måste bli slut på lappande och lagande liksom på beslut i den slutna pensionsgruppen, skriver Lisbeth Staaf Igelström, Christina Tallberg och Jan Andersson.

I dag är den allmänna pensionens andel av slutlönen när man lämnar arbetslivet väsentligt lägre än de 60 procent som utlovades när pensionssystemet sjösattes. Inbetalningarna till pensionssystemet måste öka och den allmänna pensionen höjas.

Nu har de allra flesta svenskar fått det orangea kuvertet. Vissa är säkert nöjda med sin pensionsprognos eller tänker att de har tid att jobba ihop till en bra pension. Bland dagens pensionärer är det många som känner oro för framtiden och sin ekonomi – man undrar hur pensionen ska räcka till när kostnaderna stiger.

Det var därför inte förvånande att vi blev nedringda när pensionärerna fick ”ny” pension efter årsskiftet. Det handlade då om 50 eller 75 kronors ökning för många av våra medlemmar. Vi fick förklara att höjningen inte berodde på nya politiska beslut utan på den indexering som finns inbyggt i pensionssystemet. Detta var inte vad våra medlemmar ville höra.

Den allmänna pensionens andel av slutlönen i arbetslivet är för många idag väsentligt lägre än de 60 procent som utlovades när pensionsreformen sjösattes. En inkomst som med tillägg av tjänstepensionen skulle ge minst 70 procent av slutlönen i total pension. Ett återställande av pensionsnivåerna till dessa nivåer skulle ge många välkomna tusenlappar till dem som haft ett långt arbetsliv med låg eller medelinkomst.

En del av våra medlemmars frustration är också kopplad till den av riksdagen beslutade pensionshöjningen med max 600 kronor till de pensionärer som trots ett långt arbetsliv har en låg pension. Många hade förväntat sig detta redan årets första månad och inte först i september.

PRO välkomnar inkomstpensionstillägget som ett steg på vägen mot en höjd allmän pension. Dock löser det inte pensionssystemets grundläggande oförmåga att leverera tillräckligt hög pension till många nuvarande och framtida pensionärer. Hela pensionssystemet behöver ses över. Det måste bli slut på lappande och lagande liksom på beslut i den slutna pensionsgruppen.

PRO kräver bland annat att följande görs:

1. Inkomstpensionstillägget bör permanentas och eventuellt höjas tills en ny pensionsreform med väsentligt höjd allmän pension är på plats.

2. Inbetalningarna till pensionssystemet måste öka för att möjliggöra högre allmän pension.

3. Den slutna pensionsgruppen måste läggas ner. Låt oss därefter diskutera mer rimliga och jämlika pensionsnivåer i öppenhet, så som det anstår en demokrati!

Lisbeth Staaf Igelström

Ordförande, PRO Värmland

Christina Tallberg

Ordförande, PRO

Jan Andersson

Vice ordförande, PRO

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.