Vindkraften är inte säker, fossilfri och billig

Debatt
PUBLICERAD:
Bortfall av elen en kall vecka i februari är därför ett direkt hot mot människors liv och hälsa. Allt kommer att stanna, skriver Mats Persson.
Foto: Mats Persson
Då krävs ett tredje produktionssystem för att täcka den ibland uteblivna andelen av vindkraften, skriver Mats Persson.

Är vindkraften säker, fossilfri och billig som energiminister Anders Ygeman (S) säger? Svaret på dessa tre frågor är nej, nej och nej. Nå, varför är det så? Den yttersta anledningen är säkerhet för människoliv och säker drift av vår industri och vår service.

Kalla dagar i januari och februari kan vi inte räkna med mer än kanske 2-4 procent av installerad effekt från vindkraft. Alltså måste vi ha en annan kraftproduktion som reserv. Dessutom krävs marginaler även på ”reservkraften” för att klara oförutsedda problem.

Detta hade inte kraftnätet i Texas i februari i år, och därför kollapsade nätet av överbelastning. 30 människor frös ihjäl och naturligtvis massor av andra problem. Bekymret med sådana nätkollapser är att det tar dagar, veckor och ibland månader innan alla segment av nätet är tillbaka. Så var det i Texas och liknande situationer har inträffat i Europa.

I Sverige är praktiskt taget alla hushåll beroende av säker el för uppvärmning. Bortfall av elen en kall vecka i februari är därför ett direkt hot mot människors liv och hälsa. Allt kommer att stanna. Bensinpumpen fungerar inte, kreditkortet fungerar inte och mobilnätet går ner när dess reservbatterier är tömda. En hemsk situation att tänka sig som absolut inte får inträffa.

Om vi utgår, som exempel, från en tänkt framtid där vår elkraft kommer till hälften från vindkraft och resten från vattenkraft och kärnkraft. Då krävs ett tredje produktionssystem för att täcka den ibland uteblivna andelen av vindkraften. Detta för att vara helt säker på att vi klarar ett värsta fall av belastning.

För att ha extra säkerhet att undvika katastrof behöver vi antagligen också ytterligare en reserv på säg 10 procent av värstafallets förbrukning. Här talar vi nu om kW, effekt alltså, inte kWh som är energi. Erforderlig reservkraft kommer att vara ungefär lika stor som hela vindkraftsegmentet. Med andra ord, halva den erforderliga totala kraftproduktionen.

Vindkraftens produktion varierar inom mycket vida gränser, intermittent som man säger. Det enda kraftslag som klarar parera variationerna samt går att bygga inom rimlig tid och till rimlig kostnad är gasturbiner. Vår stora vindkraftsutbyggnad drar därför med sig ett beroende av gas. Här gick det fossilfria åt skogen. En sådan utbyggnad pågår nu i Tyskland, därav deras behov av gasledningarna Nord Stream 1 och 2 från Ryssland.

På ovan beskrivna sätt skulle vi kunna svara ja på säkerhetsfrågan, vilken är överordnad allt annat. Hur blir då kostnaden?

Dubbla produktionssystem krävs alltså för andelen vindkraft i nätet. Detta slår givetvis på priset. Om vi ser på Tyskland, med stor andel vindkraft, så har elpriserna mer än fördubblats som resultat av omställningen till ”förnybart”. Elpriserna ligger i området 3 kronor per kWh. Orsaken är enkel, dubbla produktionssystem och dessutom dyra kraftledningar som en följd av den utspridda vindkraften.

På frågan om säkerheten och reservkraft svarar Ygeman ”man kan importera”. Men kalla vinterdagar har säkert också våra grannländer maxbelastning på sina nät och låg produktion från sin vindkraft. Därför finns då ingen säkerhet i att kW, alltså effekt, finns att importera. Den av Socialdemokraterna och Miljöpartiet förda politiken är därför helt oansvarig och en lek med människors liv. Nätkrasch var inte alls avlägset för södra Sverige i vintras. Då berodde det på stängning av Ringhals 1 och på bristande överföringskapacitet i stamnätet. Dålig planering med ytterst farliga konsekvenser.

All utbyggnad av vindkraft bör därför stoppas omedelbart. Istället bör Ringhals 1 återstartas och en plan för fortsatt utbyggnad av modern kärnkraft utarbetas.

Sluta förstör naturen i våra skogar, på våra berg och i haven runt våra kuster!

Mats Persson

Pensionerad ingenjör utbildad på elkraft och elektronik

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.