Utrikesfödda har drabbats hårdare av covid-19

Inrikes/utrikes | Coronaviruset
PUBLICERAD:
En sjuksköterska förbereder vaccin från Pfizer för vaccinering.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Personer i Sverige som är födda utomlands har drabbats hårdare av covid-19 jämfört med svenskfödda. Andelen som vaccinerar sig mot sjukdomen är också lägre bland utrikesfödda, uppger Folkhälsomyndigheten som hänvisar till två nya rapporter.

"För att minska skillnaderna, och öka förutsättningarna till en god hälsa i hela befolkningen, behöver arbetet intensifieras med att på olika sätt öka tillgängligheten till vaccin", skriver myndigheten i ett pressmeddelande.