Moderatbudget avslöjar valstrategin

Ledare
PUBLICERAD:
Elisabeth Svantesson (M) presenterar den moderata skuggbudgeten.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Moderaterna väljer rätt fokusområden i sitt förslag till vårbudget, som ekonomisk-politiska talespersonen Elisabeth Svantesson (M) presenterade i går. Brottsligheten och långtidsarbetslösheten kommer att vara de stora frågorna i valet 2022.

Den alternativa vårbudgeten från Moderaterna kommer förstås inte att gå igenom riksdagen, men den är viktig eftersom den påminner om att det finns alternativ. Så här ett år före valet signalerar den också vilka frågor som det ledande oppositionspartiet tänker driva i valrörelsen 2022. Moderaterna pekar på två fokusområden: att minska arbetslösheten och att bekämpa brottsligheten.

Strategiskt är det två väl valda frågor. Lag och ordning ligger enligt opinionsinstitutet Novus högt när väljarna får prioritera vilka samhällsproblem de ser. I april 2021 ligger den på andra plats. Överst ligger ett politikområde som seglat upp under pandemin: sjukvården. Men om vi nu ser slutet på den akuta fasen av pandemin kan vi förmoda att sjukvårdsfrågor inte längre kommer att dominera nyhetsflödet.

Sjukvården kan därför tänkas falla tillbaka där den brukar ligga, strax under toppämnena ekonomi, brottslighet och invandring. Moderaterna är i praktiken också i en samverkan med Kristdemokraterna som har mutat in sjukvårdsfrågorna i sin nisch. Det finns alltså strategiska skäl för Moderaterna att inte poängtera sjukvårdsfrågorna.

Inom lag och ordning har Moderaterna däremot sakägarskap, det vill säga flest väljare tycker att partiet har den bästa politiken. Tyvärr kan vi också vara förvissade om att lag och ordning kommer att vara fortsatt högt prioriterat om ett år. Brottsligheten ökar och regeringen har i sin budget inte gjort några extra satsningar på rättsväsendet.

Jobb och sysselsättning rankas idag som nummer åtta när väljarna får svara på vad som bekymrar dem mest. Det kommer sannolikt att ändras. När pandemin viker blir långtidsarbetslösheten nästa fråga. Redan i dag är 300 000 personer långtidsarbetslösa, det vill säga de har inte jobbat under det senaste året.

Historiskt vet vi att kriser inneburit att långtidsarbetslöshet bitit sig fast i den svenska ekonomin. Vår arbetsmarknadsstruktur ger små incitament att komma i arbete, och erbjuder få lösningar för att matcha lågutbildad arbetskraft mot en högkvalificerad arbetsmarknad. På 1990-talet försökte Göran Perssons regering lösa ekvationen genom att sjukpensionera dem som hamnade utanför. Dit vill ingen tillbaka.

Den här gången är situationen ännu mer komplicerad. Två tredjedelar av de 300 000 personerna som är långtidsarbetslösa är födda utomlands. Till behoven av vidareutbildning kommer behov av kunskaper i svenska språket och grundläggande arbetsvana. Sysselsättningen kommer med andra ord inte lösa sig själv och hösten 2022 kommer den vara något alla pratar om.

Det exakta innehållet kommer Moderaterna nog att skruva på både en och två gånger. Men i sakfrågor har Moderaterna nog placerat sig rätt inför 2022.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.