Replik: Postnord får inte missbruka sin ställning

Debatt
PUBLICERAD:
Den som har ansvar för en god postservice i hela Sverige kan inte plocka russinen ur kakan efter eget behag, skriver Emma Riblom.
Foto: Amir Nabizadeh/TT
Att hela Postnordkoncernen råkar gå med vinst hjälper alltså inte när vår brevverksamhet i närtid kommer att gå med stora förluster, skriver Emma Riblom.

Svar till Håkan Malmros med flera (NWT 20/4).

I debattartikeln från ”Framtidens distribution” förekommer felaktigheter och påståenden som behöver bemötas.

Påståendet att Postnord inte redovisar sin ekonomi är inget annat än en lögn. Skulle det stämma vore det ett brott mot svensk lagstiftning. Faktum är att Postnord, förutom den ekonomiska redovisning som åligger alla aktiebolag, också enligt postlagen årligen ska redovisa sin interna redovisning och verksamhet för tillståndsmyndigheten Post- och telestyrelsen, vilket naturligtvis sker.

Myndigheten granskar vår verksamhet bland annat för att förhindra att så kallad korssubventionering sker, något som pikant nog är innebörden av vad skribenterna föreslår. Enkelt uttryckt får Postnord inte missbruka en dominant ställning. Det gör att vi inte får lov att ta pengar från en del av vår verksamhet för att subventionera en annan.

Att hela Postnordkoncernen råkar gå med vinst hjälper alltså inte när vår brevverksamhet i närtid kommer att gå med stora förluster. Skulle vi ta pengar från paketdelen för att täcka förluster på brevsidan, skulle detta kunna betraktas som korssubventionering och därmed vara otillåtet enligt svensk och europeisk konkurrenslagstiftning.

Postnord är utpekad tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten, och stolta över uppdraget. Det innebär dock att vi, till skillnad från våra konkurrenter, inte kan välja vilka områden vi vill vara verksamma i. Den som kan välja att bara samla in och dela ut brev i lönsamma tätorter behöver självklart inte offentlig finansiering. Den som har ansvar för en god postservice i hela Sverige kan inte plocka russinen ur kakan efter eget behag.

När svenskarna skickar allt färre brev minskar den enda intäkten som finansierar hela vår finmaskiga infrastruktur, från Ystad till Treriksröset. Skribenternas lösning på det hela är att vi ska höja våra priser för tjänster där de konkurrerar med oss. Hur det skulle gynna de svenska skattebetalarna – eller landsbygdsboende – att lämna utförandet av olönsam service att lösa sig bäst den kan är oklart.

Emma Riblom

Kommunikationschef, Postnord

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.