Replik: Kärnkraften är pålitlig och miljövänlig

Debatt
PUBLICERAD:
På elsystemnivå mer än fördubblas vindkraftens utsläpp medan kärnkraftens blir oförändrade, skriver Per Fahlén.
Foto: Heribert Proepper/AP
Påståendet att vindkraft är billigast saknar grund; vindkraft blir mångfalt dyrare än kärnkraft, skriver Per Fahlén.

Svar till Wolfgang Ranke (NWT 16/4).

Wolfgang Ranke påstår i NWT den 16 april att ”el från vind och sol inte bara orsakar låga koldioxidutsläpp per producerad kWh utan även är billigast” och hävdar att kärnkraftens koldioxidutsläpp är 50 till 150 gram per kWh. Påståendena är felaktiga.

Vattenfalls certifierade livscykelanalyser (2018) enligt internationell standard från ”gruvan till graven” visar följande utsläpp i gram per kWh: Kärnkraft 5, vattenkraft 9 och vindkraft 15. Kärnkraft har lägst utsläpp av alla aktuella alternativ redan på kraftverksnivå. Beräkningarna grundar sig på livslängden 20 år för vindkraft och 50 år för kärnkraft. Verkligheten visar att livslängden är 12-15 år för vindkraft och upp till 80 år för kärnkraft, vilket gör vindkraften till ett ännu sämre alternativ. Påståendet att vindkraft är billigast saknar grund; vindkraft blir mångfalt dyrare än kärnkraft.

På elsystemnivå mer än fördubblas vindkraftens utsläpp medan kärnkraftens blir oförändrade. Till exempel behöver vindkraften kompletteras med balanskraft motsvarande nästan hela vindkraftseffekten, sannolikt gasturbiner eller annan fossil kraft. Vidare krävs en enorm nätutbyggnad, vilket resulterar i användning av stora mängder stål och betong samt en betydande avskogning.

När restbränsle från dagens reaktorer börjar användas i 4G-reaktorer (tekniken finns redan i Ryssland och Kina) beräknas reaktorerna gå i cirka 50 år utan bränslepåfyllnad och befintligt restbränsle räcker i tusentals år. Men kärnkraften har inte bara i särklass lägst koldioxidutsläpp.

Vindkraft kräver tiofalt mer av icke-förnybara resurser, är mindre hållbart, ödelägger livsmiljön för människor, fåglar och djur i stora områden på landsbygden samt är funktionellt mycket sämre och dyrare. Behov av lagring leder till negativa miljökonsekvenser, energiförluster och ökade kostnader.

Enligt Ranke behövs bara mer överföringskapacitet från norr till söder för att lösa dagens problem. Men vindkraft kan aldrig ersätta kärnkraft oavsett var och hur mycket som byggs. Hittills har vindkraften byggts helt planlöst. Lönsamma reaktorer, som finns där de behövs, stängs av politiska skäl och istället byggs olönsamma vindkraftverk i norr, där vi har ett stort elöverskott.

Kärnkraftverken byggdes som noder i balanserade el-områden, vilket minimerade behovet överföringar och åtföljande förluster samt gav stabilitet i elsystemet. De var dessutom ursprungligen tänkta att leverera både el och värme, men politikerna förbjöd användning av kärnkraftens spillvärme.

Nu maximeras behovet av transmission, resulterande förluster och negativa miljökonsekvenser (strider mot miljöbalken). När reaktorer stängs tappar elsystemet deras möjlighet att bidra till nätstabilitet. Förlusten av R1 och R2 minskar därför överföringskapaciteten i det befintliga nätet motsvarande cirka 1 000 stora vindkraftverk. Dessutom minskar det möjligheterna till export och import kraftigt.

Per Fahlén

Professor emeritus, energi och miljö, Chalmers

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.