Region Värmland behöver satsa strategiskt på test och analys

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Det behövs tusentals fler legitimerade biomedicinska analytiker till landets laboratorier och 18 av 21 regioner rapporterar brist på yrkesgruppen enligt Socialstyrelsen, skriver Helen Engström.
Foto: Johan Nilsson/TT
För grundproblemet handlar inte om brist på lokaler, instrument, utrustning eller reagenser utan om att det saknas personal – med rätt kompetens, skriver Helen Engström.

Den 15 april var det biomedicinska analytikerdagen, vilket firades av vårdpersonal världen över. Under pandemin har denna yrkesgrupp arbetat under mycket hård press med hundratusentals covidtester i veckan för att förse vården med test och analyskapacitet i kampen mot Covid-19. Det har inneburit mängder av övertidstimmar, förflyttningar mellan avdelningar och etisk stress över de prover som inte kunnat prioriteras i kampen mot pandemin.

Pandemin satte nämligen regionernas brist på biomedicinska analytiker i obarmhärtig blixtbelysning. Sveriges kapacitet för att testa och analysera prover för Covid-19 slog i taket i samtliga regioner, prover fick skickas utomlands och det hela följdes en intensiv debatt om hur situationen skulle lösas och var ansvaret låg.

Det blev glasklart hur viktigt det är med legitimerad personal som kan göra kvalificerad analys – inte bara av covidprover under också av alla dessa livsavgörande provsvar för cancer, infektioner med mera som levereras dagligen till landets patienter.

För grundproblemet handlar inte om brist på lokaler, instrument, utrustning eller reagenser utan om att det saknas personal – med rätt kompetens. Det behövs tusentals fler legitimerade biomedicinska analytiker till landets laboratorier och 18 av 21 regioner rapporterar brist på yrkesgruppen enligt Socialstyrelsen. Region Värmland är inget undantag där vi redan har brist och har stora pensionsavgångar som väntar.

I brist på legitimerade biomedicinska analytiker anställs andra yrkesgrupper som saknar rätt kompetens. Officiell statistik från databasen Kolada visar en oroande utveckling vad gäller Sveriges testkapacitet för Covid-19. Ett stort antal biomedicinska analytiker valt att lämna regioner som arbetsgivare och Vårdförbundets bild är det beror på regionens svaga löneutveckling och på bristande arbetsmiljö med ny utrustning som inte fungerat optimalt.

Låt det bli en varning för oss i Region Värmland vad som händer om man misslyckas att behålla attraktiv testkompetens: de rekryteras till andra regioner och privata företag som erbjuder högre löner och en sund arbetsmiljö.

Region Värmland har 18:e lägsta medellönen av 21 regioner. Det är inte smickrande siffror som gör att man kan kalla sig för en attraktiv arbetsgivare. En annan viktig sak är att Karlstads universitet behöver starta upp utbildningen som de la ner för ett antal år sedan.

Hälso- och sjukvården och tekniken utvecklas hela tiden och medarbetarna förväntar sig kunna utvecklas under hela arbetslivet. Det behövs fler karriärvägar, fler möjligheter till fördjupning, och inte minst: en konkurrenskraftig löneutveckling. Regionerna måste vara attraktiva arbetsgivare för att motivera att fler vill söka sig till yrket som biomedicinsk analytiker och stanna inom regionerna i den offentliga vården, där de behövs mer än någonsin.

När vi är ute på andra sidan coronakrisen vill Vårdförbundet se en nationellt reglerad specialistutbildning och att biomedicinska analytiker får möjligheten att specialisera sig inom specifika områden. Till dess väljer vi att uppmärksamma Sveriges alla biomedicinska analytiker på deras dag – tack för att ni finns!

Helen Engström

Legitimerad biomedicinsk analytiker och vice ordförande, Vårdförbundet avdelning Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.