INSÄNDARE: Syna bluffen och ta striden!

Miljö
PUBLICERAD:
”Min förhoppning är att värmlänningarna synar den politiska bluffen med statsmaktens nedläggningar av de lokala flygplatserna av endast miljöskäl”, skriver insändarskribenten ”Ta striden”.
Foto: Fredrik Karlsson
De flesta av oss har tagit del av att Bromma flygplats likt Karlstad flygplats, inte behövs enligt politikerna som styr vårt land.

Arlanda bör dock byggas ut för att locka flera företag och köpsugna. Det går bra att utveckla flygplatsen i Arlanda, men inte i Bromma. Pengarna ska med andra ord flyttas ifrån ett mindre lokalsamhälle som Bromma till ett större som Arlanda.

De personer som inte är lika säkra på att lokala flygplatser tillhör historien, hävdar bland annat att närheten till snabba kommunikationer är ett "krav" för nya företagsetableringar och invånare med höga inkomster som betalar mycket kommunalskatt. Argument som inte skiljer sig nämnvärt ifrån de skäl som förespråkarna för ett "Stor-Arlanda" anför.

Den uppenbara frågan blir då, hur länge dröjer det innan den vanlige medborgaren inser att nedläggningen av lokala flygplatser såsom Karlstad flygplats grundas mer i att locka och behålla kompetens, företag och skatteintäkter till storstadsregionerna, än vad politikerna vill låta påskina?

Pandemin och digitala framsteg har visat att flera arbetsuppgifter kan ske på distans. Distansarbete är således ett hot mot storstädernas "övertag". Pandemin har visat konkret på hur de som vill slippa leva i en storstadsmiljö kan få sin önskan uppfylld. Möjligheten att snabbt kunna resa till Stockholm/Arlanda och utrikes belägna storflygplatser med lokalt flyg blir på sätt och vis spiken i kistan för "storstadstvånget".

Svenska myndigheter behöver exempelvis inte placeras i storstadsregionerna med hänvisning till att kompetenta personer "bara" finns där. Den tiden är förbi nu, kompetensen har blivit rörligare och kan ställa helt andra krav och hänvisa till digitala möjligheter. Förmodligen till storstadsvurmarnas enorma förtret. Tusentals skattefinansierade arbetstillfällen kan flyttas från storstäderna till resten av Sverige.

Min förhoppning är att värmlänningarna synar den politiska bluffen med statsmaktens nedläggningar av de lokala flygplatserna av endast miljöskäl. I slutändan verkar det vara den lokala ekonomin, arbetstillfällena och skatteintäkterna det handlar om, vilket rabaldret med Bromma flygplats är ett utmärkt exempel på.

Ta striden!

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.