Det är svårt med elsystemet

Debatt
PUBLICERAD:
Elsystemet är mycket komplext och kräver kvalificerade löpande beräkningar för att systemet alltid skall fungera tillförlitligt, skriver Stig H Moberg.
Foto: Johan Nilsson/TT
Om vi vill ha ett elsystem som alltid kan tillhandahålla den elenergi och effekt vi behöver krävs att man med respekt lyssnar mera på experterna och mindre på okunniga politiker, skriver Stig H Moberg.

Debatten om vår elförsörjning bortser från några viktiga förhållanden som berör elsystemets konstruktion och drift. De flesta vet väl nu att vind- och solkraft inte är planerbara. Naturen avgör när det blåser och solen skiner så att produktion kan ske. För att förstå konsekvenserna av detta måste man förstå skillnaden mellan energi och effekt. Det tycks den ansvarige ministern Anders Ygeman (S) ännu inte göra.

Skall vi kunna säkra elleverans under årets alla sekunder måste flera faktorer behärskas. En är att frekvensen, 50 Hz, alltid måste ligga inom tillåtna snäva gränser. Det måste i sekundskalan vara balans mellan produktion och förbrukning. Inget kraftslag förmår reagera så snabbt på avvikelser.

Man måste därför förlita sig på att systemet innehåller tunga roterande maskiner med mycket upplagrad rörelseenergi. Bortkopplingen av Ringhals 1 och 2 minskar tillgänglig så kallad svängmassa när vi istället behöver öka den. Det bör påpekas att vind- och solkraft inte är synkront anslutna till nätet och därför inte kan bidra med någon svängmassa.

Inte nog med detta. Vi vill också ha en stabil spänning. Detta kräver att vi förutom tillgång till aktiv effekt har reaktiv effekt, som kan ökas eller minskas. Elsystemet måste också vara dimensionerat så att tillräcklig så kallad kortslutningseffekt finns, olika i olika delar av systemet. Kortslutningseffekten har betydelse för funktionen av olika skyddsapparater.

Ja, listan kan fyllas på, men detta kanske är tillräckligt för att förstå att elsystemet är mycket komplext och kräver kvalificerade löpande beräkningar för att systemet alltid skall fungera tillförlitligt. Detta kräver hög kompetens och är inte en plats för politiskt klåfingrighet.

Om vi vill ha ett elsystem som alltid kan tillhandahålla den elenergi och effekt vi behöver krävs att man med respekt lyssnar mera på experterna och mindre på okunniga politiker. Risken är annars stor att elsystemet förstörs. Det måste stoppas.

En ytterligare förutsättning för att förstöring av elsystemet skall förhindras är att det övergripande ansvaret för leveranssäkerhet äntligen blir klarlagt. Den parlamentariska elkraftutredningen föreslog detta redan för fem år sedan.

För övrigt anser jag att vi av säkerhetspolitiska skäl inte skall basera tillgängligheten till el på osäker och okontrollerbar import, utan skall se till att leveranssäkerheten baseras på självförsörjning.

Stig H Moberg

Civilingenjör (med nära 50 års erfarenhet av konstruktion och drift av elkraftsystem)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.