Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Undantag beror på vad EU-rätten medger

Publicerad:
Alla beslut om miljökvalitetsnormer fattas av vattendelegationerna, som är utsedda av regeringen och beslutar på dess uppdrag enligt svensk lag, skriver Sandra Brantebäck.
Alla beslut om miljökvalitetsnormer fattas av vattendelegationerna, som är utsedda av regeringen och beslutar på dess uppdrag enligt svensk lag, skriver Sandra Brantebäck. Foto: Jan Lorentsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Att bara påstå att myndigheterna trotsar regeringen och driver egna agendor är helt enkelt inte sant och kommer heller inte att leda till några förändringar, skriver Sandra Brantebäck.

Svar till Johan Hillerström (NWT 14/4).

Inlägget ger oss ett bra tillfälle att tillrättalägga några vanliga missförstånd. Man verkar ibland tro att regeringen sagt att många fler vatten ska ges undantag eller utpekas som kraftigt modifierade, så kallade KMV, och att vattenmyndigheterna med flit ignorerar detta. Men det stämmer inte. Så här står det i Vattenmiljö och vattenkraft Proposition 2017/18:243, sidan 148:

"Berörda myndigheter ska vara skyldiga att vid klassificering av vattenförekomster och vid beslut om miljökvalitetsnormer för dessa vatten fullt ut utnyttja det utrymme för undantag och lägre ställda krav som EU-rätten medger."

Här glöms ofta biten ”som EU-rätten medger” bort. Det finns alltså regler i vattenförvaltningsförordningen som måste uppfyllas, och dessa har inte ändrats. Därför uppkommer tyvärr förväntningar som inte kan uppfyllas inom lagens ram.

Vattenmyndigheterna har, för varje vattenförekomst som är aktuell för att bli utpekad som KMV eller undantag, undersökt om det finns underlag som visar att regelverket är uppfyllt. I dessa fall har vi föreslagit KMV eller undantag. Denna process har dock inte resulterat i några nya förslag till KMV eller undantag i Västerhavets distrikt i det pågående samrådet.

Så skriver du en debattartikel

Att ge undantag eller utpeka ett vatten som KMV utan sådant underlag är alltså lagstridigt. Självklart kan man, om man anser att det finns ett sådant underlag som vi inte redan har, skicka in detta i samrådet.

Skribenten verkar också tillmäta vattenmyndigheterna alldeles för stor makt. Alla beslut om miljökvalitetsnormer fattas av vattendelegationerna, som är utsedda av regeringen och beslutar på dess uppdrag enligt svensk lag. En enskild tjänsteman har varken möjligheter eller intresse av att driva kampanj så som det ibland påstås. Snarare riskerar man jobbet om man skulle få för sig att försöka.

Miljökvalitetsnormerna som föreslås är just förslag. Beslut sker i december 2021. Det är tråkigt att skribenten inte är nöjd med samrådsmötet, men alla är välkomna att delta i samrådet på flera sätt än detta enda möte. Lämna gärna in synpunkter, samrådet är öppet till den 30 april. Alla synpunkter kommer att läsas och diskuteras.

Skribenternas synpunkter förefaller egentligen handla om att man inte accepterar att vattendirektivet gäller i Sverige. Detta kan vattenmyndigheterna inte påverka. Vill man ändra detta får man rikta sig till regeringen och EU-kommissionen. Att bara påstå att myndigheterna trotsar regeringen och driver egna agendor är helt enkelt inte sant och kommer heller inte att leda till några förändringar.

Vattenmyndigheterna lyssnar gärna på synpunkter och förklarar också gärna oklarheter. För en konstruktiv dialog behöver man dock utgå ifrån att både vattendirektivet och Sveriges Rikes lag gäller, annars förlorar dialogen sin mening.

Sandra Brantebäck

Avdelningschef för vattenavdelningen, länsstyrelsen Västra Götaland

Artikeltaggar

DammDebattEUEU-kommissionenHaVLänsstyrelsenNaturskyddVattenkraft