Insändare: Uppfostra killar till att inte slå

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
”Vi behöver prata mer om männen, mer om samhällets våldsbejakande strukturer, och mer om hur man upptäcker och arbetar förebyggande mot våldet, med fokus på män som utövar det”, skriver insändarskribenten Hjelte.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Fem män har mördat fem kvinnor på tre veckor. För att jämföra så mördades fyra män under hela 2020 av en person de hade eller hade haft en relation med. Nästan 350 kvinnor har mördats av män i Sverige sedan 1 januari 2000, och den vanligaste frågan som dyker upp i samband med varje nyhetsartikel är ”varför lämnar hon inte?”, men få människor frågar ”varför slår han?”.

Det finns mängder med böcker, forskningar, studier och avhandlingar som berör just varför kvinnor inte lämnar relationer där de utsätts för våld. Det kan handla om en normaliseringsprocess, bristande ekonomisk, psykisk eller fysisk förmåga, känslan av total maktlöshet, hot eller rädsla för sitt eller närståendes liv. Vi vet ju att cirka 75 procent av morden sker just när kvinnan har lämnat, eller planerar att lämna mannen, samt att i cirka 80 procent av fallen så sker våldet i kvinnans hem, så hur kan man ifrågasätta kvinnan? Ofta har mannen hotat med att mörda kvinnan, barnen eller annan närstående, om kvinnan lämnar. Ofta har mannen säkerställt genom sitt långvariga våldsutövande att kvinnan är oerhört medveten om att risken för dödligt våld är överhängande stor ifall hon lämnar.

I de fall det finns gemensamma barn kan kvinnan känna en oerhörd rädsla för vad som kan hända barnen när de är ensamma med pappan. Så länge de alla bor tillsammans har ju kvinnan i vissa fall en möjlighet att skydda barnen från att bli utsatta för våld, genom att låta mannen rikta våldet mot kvinnan istället.

Så varför slår män? Varför mördar män? Forskning visar att den största anledningen till mäns dödliga våld mot kvinnor är mannens behov av kontroll över kvinnan. Ofta är motiven svartsjuka eller separation. Ibland förekommer det ett missbruk och/eller en psykisk ohälsa hos ena eller båda parterna. Men ofta finns det inga fler gemensamma faktorer än så. Mäns våld mot kvinnor har ingen specifik etnicitet eller religiös koppling. Det går inte att titta på en man och se att han är en våldsutövare. Många av männen har vänner, arbeten, fritidssysslor, åker på semester med familjen och lägger upp bilder på sociala medier.

Många av er känner kvinnor som har blivit utsatta för våld, men få av er känner en våldsutövare. Det beror på att allt fokus i frågan riktas mot de våldsutsatta. Samhället pratar om varför kvinnor inte lämnar, artiklar skrivs med fokus på kvinnan som offer. Mannen som förövare blir osynlig, avidentifierad, och hemlig. Insatser riktas mot våldsutsatta, men det finns allt för få insatser för våldsutövare. Vi behöver prata mer om männen, mer om samhällets våldsbejakande strukturer, och mer om hur man upptäcker och arbetar förebyggande mot våldet, med fokus på män som utövar det.

Det handlar inte om att uppfostra tjejer till att lämna. Det handlar om att uppfostra killar till att inte slå. Det handlar inte om att ifrågasätta kvinnan som stannar kvar. Det handlar om att ifrågasätta mannen som utövar våldet.

Om du misstänker att du utsätter din partner för våld så har du det yttersta ansvaret att söka hjälp för att det ska upphöra. Det är inte din partners ansvar att anpassa sig eller utveckla strategier för att undvika att bli utsatt. Oavsett om du redan använder dig av psykiskt, fysiskt, materiellt, sexuellt, ekonomiskt eller latent våld, eller är orolig för att du kommer utöva någon slags våldshandling i din relation, så är din uppgift att göra allt du kan för att det aldrig ska ske. Uppsök en kurator, ring mansjouren, kontakta en psykolog, eller boka tid med en socialsekreterare.

Agera innan det är försent. Insikt är halva arbetet, och förändring är alltid möjlig.

Hjelte

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.