Insändare: Muminparken - en förtroendefråga

Insändare
PUBLICERAD:
Vad är det som gör att de blågröna gång på gång hamnar i skamvrån? Det undrar insändarskribenten Trafikingenjör. Flygbild över del av Skutberget i Karlstad.
Foto: Fredrik Karlsson
Efter domstolen upphävt avtalet som Karlstad kommun tecknat avseende Muminparkens etablering är numera Karlstad en splittrad stad. De allra flesta av oss funderar på hur det kunde gå så politiskt fel.

Jag tror många med mig inser att parken sannolikt skulle bli en ekonomisk motor under de varma sommarmånaderna. Det skulle innebära fler arbetstillfällen, ökad turisttillströmning med betydande intäkter för många branscher.

För att Karlstad skall kunna utvecklas som stad och region krävs framåtanda och entreprenörskap. Ska det ske på bekostnad av och ianspråkta en del av Karlstads största rekreationsområde? Jag tar inte ställning för eller emot för jag är för dåligt insatt i sakfrågan, men det som slår mig är att ytterligare en fråga, som politiskt drivits så hårt, har gått så fel.

Vad är det som gör att de blågröna gång på gång hamnar i skamvrån? Hade avtalet varit korrekt utformat hade aldrig klagan vunnit gehör. Rätten motiverar domen och menar att kommunen vunnit om de hade gjort kompletterande utredning om besökarantalet och hänvisat till allmänintresse.

Är det eget högmod eller okunskap som fäller kommunen gång på gång? Eller är det allmänhetens låga förtroende för de styrande som gör att det alltid finns någon intressent som klagar och ofta vinner gehör i högre instans?

Man får ju känslan att kommunens ärenden ofta är dåligt förberedda och otillräckliga. Det känns ju lite retligt att kommunen inte kan bygga en liten lekpark på Skutberget utan att det blir stopp i högre instans.

Nästa prestigeförlust kommer att bli Hamngatan som blir enfilig i samband med utbyggnaden av resecentrum. Man behöver inte genomgått grundskolan för att förstå att trafiksituationen i centrum kommer bli kaosartad med livlig debatt som följd.

Men då kommer politikerna hänvisa till någon trafikutredning som sannolikt inte ens beräknat trafikflödet.

För de allmännas bästa önskar jag att kommunen nu jobbar hårdare med att förebygga egna misstag för då kommer vår fina stad utvecklas och blomstra.

Trafikingenjör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.