Hoppa till huvudinnehållet

Brev till ledarsidan: Riksrevisionen har inte granskat den veterinära verksamheten i praktiken

Publicerad:
Hittills och under pågående pandemi har Distriktsveterinärerna upprätthållit beredskapen och säkrat uppdraget för såväl smittskydd som djurskydd i hela landet, skriver Håkan Henrikson och Hillevi Lindström.
Hittills och under pågående pandemi har Distriktsveterinärerna upprätthållit beredskapen och säkrat uppdraget för såväl smittskydd som djurskydd i hela landet, skriver Håkan Henrikson och Hillevi Lindström. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I Värmland finns stort utrymme för privata veterinärer att bedriva verksamhet. Tidvis är det ändå svårt att rekrytera veterinärer hit, skriver Håkan Henrikson och Hillevi Lindström.

Svar till ledare (NWT 9/4).

I ledaren ”Håll veterinärerna nära och kära” den 9 april står det att bönder som söker vård för sina sjuka djur behöver vänta för länge och att privata kliniker slås ut i konkurrensen med Distriktsveterinärerna. Uppgifterna saknar stöd i Riksrevisionens rapport ”Statens ansvar för veterinär service” (RiR 2021:4) som ledaren refererar till. Rapporten fokuserar på dokumentation och uppföljning, men innehåller ingen granskning av hur den veterinära verksamheten i landet fungerar i praktiken eller huruvida konkurrensneutralitet upprätthålls.

I Värmland finns stort utrymme för privata veterinärer att bedriva verksamhet. Tidvis är det ändå svårt att rekrytera veterinärer hit. För att upprätthålla beredskapen och tillgång till akut vård samarbetar Distriktsveterinärernas mottagningar i Halland, Dalsland och Värmland och löser uppdraget samtidigt som man arbetar på att rekrytera tillsvidareanställda veterinärer.

Hittills och under pågående pandemi har Distriktsveterinärerna upprätthållit beredskapen och säkrat uppdraget för såväl smittskydd som djurskydd i hela landet.

Den vård som djurskyddslagen kräver är vård för att förebygga och lindra lidande. Av ekonomiska eller emotionella skäl ställer djurägare dock ofta krav på avancerad veterinärvård och kan vara beredda att köra djur långt för att ge dem annan vård än den staten kan och ska erbjuda. Detta kan utsätta djur för onödigt lidande och är mer i djurägarens intresse än djurets.

Vi välkomnar Riksrevisionens rekommendationer kring hur vi kan bli bättre på att dokumentera och följa upp den veterinära verksamheten. Vi välkomnar också att privata aktörer tar ett större ansvar för att erbjuda den avancerade veterinärvård som många djurägare efterfrågar under alla dygnets timmar, alla dagar i veckan, i hela landet.

Håkan Henrikson

Näringslivschef och chefsveterinär, Jordbruksverket

Hillevi Lindström

Chef för Distriktsveterinärerna

NWT svarar: I alla Jordbruksverkets svar på reaktioner som Riksrevisionens rapport gett upphov till påtalas att rapporten inte omfattar hur den veterinära verksamheten fungerat i praktiken. Ordvalet är hämtat ur rapporten, men framstår dessvärre bara som en sarg att krampaktigt hålla sig fast vid då Jordbruksverket misslyckats med att svara på den faktiska kritiken.

Kanske vore det dags för aktörerna att förklara hur det är möjligt att de brister i säkerställandet av veterinär vård i hela landet som Riksrevisionen pekat ut inte kan påverka ”praktiken”? Eller hur de specifika formuleringarna kring att Jordbruksverket inte säkerställer konkurrens på likartade villkor, och att nästan allt anslag för att upprätthålla veterinär service i hela landet har gått till Jordbruksverkets egna distriktsveterinärer, inte påverkar konkurrensen?

Jordbruksverkets svar på kritiken är lite som att säga att en studie som visar att det inte hällts vatten i ett glas inte säger något om huruvida det finns vatten i glaset.

NWT:s politiska redaktion

Artikeltaggar

DistriktsveterinärernaJordbruksverketLedareRiksrevisionenVeterinär