Behåll kurser i egen regi, stoppa utbildning på entreprenad

Publicerad:
Närheten till kurskamrater och lärare är en av de största fördelarna att läsa i närundervisning, skriver Catherine Sonesson, Linda Hagström och Annika Bergström. Foto: Åsa Mwansa

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Att diskutera omvärldshändelser, mänskliga rättigheter och sociala förhållanden med sina kurskamrater är en viktig del i det demokratiska värdegrundsarbete som är en del av vuxenutbildningens grunduppdrag, skriver Catherine Sonesson, Linda Hagström och Annika Bergström.

Vuxenutbildningen i Forshaga kommun håller på att begränsas till grundläggande studier på plats i Forshaga Lärcenter och bli ännu en vuxenutbildning där det mesta utbudet av teoretiska gymnasiekurser ges på entreprenad. Samtidigt som Forshaga kommun slår sig för bröstet och ska bli en mänskliga rättigheter-kommun försämras möjligheterna för kommunens invånare att få undervisning på gymnasial nivå på plats.

När främlingsfientlighet och rasism ökar i vår kommun, till den grad att kommunen satsar stora pengar i demokratiprojekt mot rasism (SVT Nyheter 16/3 2021), är det inte läge att minska på närundervisning i kurser som är nödvändiga för att utbilda demokratiska medborgare. Att diskutera omvärldshändelser, mänskliga rättigheter och sociala förhållanden med sina kurskamrater är en viktig del i det demokratiska värdegrundsarbete som är en del av vuxenutbildningens grunduppdrag och en grundförutsättning i en MR-kommun.

Från och med 1 juli 2021 ska det vara möjligt att studera och få en högskoleförberedande examen med inriktning humaniora och samhällskunskap från Komvux, vilket utbildningsdepartementet fastslagit. Att då föreslå att kurser som samhällskunskap 1a2, 1b, engelska 5 och 6 samt svenska 2 och 3 endast ska kunna läsas på distans är att svika kommunens invånare då det inte alls ges samma utrymme av välja den utbildningsform som är mest lämpad för varje enskild individ.

Så skriver du en debattartikel

Andelen elever från Forshaga kommun som tar gymnasieexamen inom fyra år är låg (67,6 procent enligt SCB, 2020) i jämförelse med grannkommunerna Kil (77,9 procent) och Munkfors (74,4 procent). Är intentionen att ge dessa elever en möjlighet att slutföra sin utbildning är det inte rätt väg att erbjuda dem att studera på distans via en extern entreprenör.

Skolverket konstaterar i ett PM om kommunal vuxenutbildning (11/6 2020) att man bland elever som läser på distans hos externa utbildningsanordnare ser fler avhopp och sämre studieresultat jämfört med de som får klassrumsundervisning på dagtid. Andelen som inte når godkänt betyg är dubbelt så hög som i närundervisning.

Närheten till kurskamrater och lärare är en av de största fördelarna att läsa i närundervisning. För många är vuxenutbildningen en plats för social gemenskap och trygghet. Elever från andra kommuner väljer att studera i Forshaga av den anledningen. Att ha en relation till sina lärare gör det lättare att be om hjälp och framgångsrikt klara sina studier.

Forshaga LR-förening anser att huvudmannen ska bedriva den utbildning som man har ansvar för och borde tvärtemot utöka kursutbudet och lärartätheten för att ge kommunens invånare möjlighet till den utbildning som de har rätt till. I pandemins kölvatten har många av våra kommuninvånare förlorat sina jobb och bör ges möjlighet att studera kurser som kan leda till karriärväxling på hemmaplan.

Enligt de kommunövergripande målområden som kommunfullmäktige nyligen fastställde i samband med att den nya visionen Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen antogs, ska alla kommunens verksamheter stärka kommuninvånarnas rätt till god utbildning. I kommunens värdegrund står även att vi ska ta ansvar för framtiden. Är det som håller på att hända inom vuxenutbildningen verkligen att ta ansvar för rätten till god utbildning som i sin tur kan stärka rätten för var och en till ett framtida jämlikt och värdigt liv?

Catherine Sonesson

Distriktsordförande, Lärarnas riksförbund Värmland

Linda Hagström

Ordförande, Forshaga LR-förening

Annika Bergström

Vice ordförande, Forshaga LR-förening

Artikeltaggar

Catherine SonessonDebattForshaga kommunLärarnas riksförbundMänskliga rättigheterSCBSkolverketVuxenutbildning

Läs vidare