Replik: Kristdemokratisk kulturpolitik är att lita på

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Vi kristdemokrater är besjälade med ett starkt kulturellt engagemang och en övertygelse att civilsamhällets insatser på kulturområdet kommer att vara avgörande, skriver Roland Utbult (bilden), Elisabeth Kihlström och Mattias J Fröding.
Foto: Bertil Ericson / TT
I Värmland har Kristdemokraterna bidragit till att fördela extra stöd till kulturlivet under pandemin, både till stora institutioner och mindre aktörer, skriver Roland Utbult, Elisabeth Kihlström och Mattias J Fröding.

Svar till Lars Mejern Larsson med flera (NWT 10/4).

Socialdemokraterna, med Lars Mejern Larsson i spetsen, försöker i en artikel full med osakliga insinuationer misstänkliggöra Kristdemokraternas kulturpolitik. Istället för att ge igen med samma medel väljer vi att svara genom att presentera något av vår kulturpolitik.

Vi behöver kulturen – den ger oss rötter till vår historia, mening i nuet, visioner för framtiden och möjlighet att ingå i ett sammanhang. Det är denna helhetssyn som ligger till grund för den kristdemokratiska kulturpolitiken.

I kulturen finns en kärna, en själ och ett hjärta som inte låter sig definieras och kategoriseras. Den består i den gränslösa upplevelsen, förnimmelsen eller njutningen och handlar om den dimension av livet vi alla behöver för att leva ett rikt liv.

Under hela våren och sommaren 2020 drev vi på regeringen för att få på plats ett omsättningsstöd även för enmansföretagare, som är viktigt inte minst för verksamma inom kultursektorn som ofta bedriver sin verksamhet i den formen. I den ändringsbudget som presenterades i september hade regeringen äntligen hörsammat det. Det innebar 3,5 miljarder kronor för 2020 och 1,5 miljard för 2021.

Kristdemokraterna stödjer också förslaget om extra stöd till kultursektorn på grund av intäktsbortfall under pandemin. Det innebär 1,5 miljard för 2020 och 1 miljard för 2021.

Vi gör en stor satsning på 850 miljoner kronor per år som går till att införa fritidskort för alla barn mellan årskurs 2 och 9. Kortet är laddat med ett ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i ledarledda aktiviteter i kulturskolan och det svenska föreningslivet.

I Kristdemokraternas motion från februari i år med anledning av extra ändringsbudget för 2021, så välkomnar vi att företagsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag stärks. Men vi ser med oro på att en del stöd är kortlivade och att skapar en osäkerhet hos berörda om stöd ligger kvar fram till sommaren eller inte.

I Värmland har Kristdemokraterna bidragit till att fördela extra stöd till kulturlivet under pandemin, både till stora institutioner och mindre aktörer. Kultur och bildningsnämnden har under kristdemokratisk ledning utlyst särskilda stipendier, gett uppdrag till enskilda kulturskapare, fördelat bidrag till 39 olika ideella organisationer och inom föreningslivet har 120 föreningar fått del av stödet från Region Värmland.

Även på kommunal nivå i Karlstad och andra kommuner med kristdemokrater i ledningen har extra stöd getts till kulturföreningar för att mildra konsekvenserna av pandemin. Vi vill bidra till att hela kulturlivet i Värmland ska ha förutsättning att leva vidare.

Kristdemokratisk kulturpolitik är att lita på! Vi kristdemokrater är besjälade med ett starkt kulturellt engagemang och en övertygelse att civilsamhällets insatser på kulturområdet kommer att vara avgörande för hur vi klarar den närmaste tiden och tiden efter att pandemin släppt sitt grepp. Vi är beredda att se till de behov som finns på kulturområdet både nationellt, regionalt och i kommunerna.

Kultur är så mycket mer än statlig kulturpolitik!

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot och ledamot i kulturutskottet

Elisabeth Kihlström (KD)

Ordförande i kultur- och bildningsnämnden, Region Värmland

Mattias J Fröding (KD)

Andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.