Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Skämtar du, Alexander Torin?

Publicerad:
Det är särskilt synd att Alexander Torin, som förtroendevald politiker, väljer att undergräva den demokratiska debatten genom driva iväg från ämnet, skriver Marcus Sjögren, Julia Westergren, Emma Sundh, Tora Joby (bilden) och Ludvig Nahnfeldt. Foto: Joachim Lagercrantz

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Med avstamp i den handelsutredning som detaljplanen baserar sig på argumenterar vi att projektet riskerar leda till utslagning av företag i centrum och kranskommunerna, skriver Ludvig Nahnfeldt med flera.

Svar till Alexander Torin (NWT 1/4).

Samtidigt som skövling av viktig natur och skenande klimatförändringar hotar allt liv på jorden går kommunalrådet Alexander Torin (M) ut och försvarar ett nytt köpcentrum på nyckelskogsområdet Månsberget i Karlstad. I en replik som publicerades i NWT den första april anklagar han de 20 000 personer som vill bevara den värdefulla skogen för att vara ”kommunisternas förtrupper” som ”medvetet vill försämra våra livsvillkor”, och jämför miljörörelsens mål om ett hållbart samhälle med sovjetisk antidemokrati.

Grunden för kommunalrådets påståenden är att Fältbiologerna kritiserat det nuvarande ekonomiska systemet för att vara ohållbart ur ett klimat- och rättviseperspektiv. Hade han läst Fältbiologernas miljö- och klimaträttviseprogram hade han redan på första sidan kunnat läsa sig till deras ståndpunkt om Sovjetunionen.

Fältbiologerna kritiserar både rådande och redan praktiserade ekonomiska system för att vara ohållbara för människor och miljö, och för att ha försatt oss i sitsen vi nu befinner oss i med en klimatkris och en sjätte massutrotning. De lyfter bl a fram just Sovjet som exempel på detta. Istället förordar de – liksom en rad andra miljö- och klimatorganisationer – ett “nytt och annorlunda ekonomiskt system byggt på planetära gränser, mänskliga rättigheter och gränslös solidaritet, som säkrar grundläggande behov för alla människor på jorden”.

Så skriver du en debattartikel

Alexander Torin påstår att vi som vill bevara Månsberget bortser från att marken som berörs av detaljplanen inte är i kommunal ägo. Här vill vi hänvisa till vår ursprungliga debattartikel där vi konstaterar att den största vinnaren på den planerade handelsladan ”vore Olav Thon-gruppen, som äger marken och står bakom förslaget”.

Vi vill rätta detta påstående; Thon Property AB äger delar av marken, medan kommunen äger resten. Hur markägandet är relevant för debatten är dock oklart. Även om marken vore helt privatägd är det fortfarande kommunens demokratiska uppdrag att avgöra hur markägaren får exploatera den. När han som kommunalråd får det att framstå som annat avsäger han sig sitt politiska ansvar.

Sist men inte minst påstår Torin att miljörörelsen står tondöv inför de påfrestningar pandemin och onlinehandeln utsätter företagen för, och att vi genom vårt motstånd mot det nya köpcentret vill se färre jobb och minskat välstånd. Återigen hänvisar vi Torin till den ursprungliga debattartikeln. Med avstamp i den handelsutredning som detaljplanen baserar sig på argumenterar vi att projektet riskerar leda till utslagning av företag i centrum och kranskommunerna. Vi har inte sett någon som förespråkar bygget som har försökt att motbevisa detta.

Det är särskilt synd att Alexander Torin, som förtroendevald politiker, väljer att undergräva den demokratiska debatten genom driva iväg från ämnet och skriva en debattartikel om det röda spöket istället för bemöta våra faktiska ståndpunkter. I och med bristen på giltiga argument förväntar vi oss att han röstar nej till detaljplanen Bergvik 1:37 m fl om stadsbyggnadsnämnden röstar den vidare till kommunfullmäktige. I annat fall kan det nog visa sig i nästa val.

Ludvig Nahnfeldt

Fridays for future Karlstad

Tora Joby

Värmlands Fältbiologer

Emma Sundh

Klimatklubben Karlstad

Marcus Sjögren

Fridays for future Karlstad

Julia Westergren

Värmlands Fältbiologer

Artikeltaggar

Alexander TorinBergvikDebattDetaljplanerEmma SundhFältbiologernaFridays For FutureKarlstads kommunKlimatKommunismMånsbergetModeraternaNaturskyddOlav Thon-gruppenSovjetunionenStadsbyggnadsnämndenTora Joby