Insändare: Karlstad - realitetens Grönköping?

Insändare
PUBLICERAD:
”Ett Karlstad likt Grönköping är inte attraktivt. Jag är övertygad om att ett öppet, grönt och friskt Karlstad kan växa utan sagolika etableringar”, skriver insändarskribenten.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Tänk att lilla Karlstad (kommunpolitikerna) nu är föremål för en ledare i DN. Ja, man vet inte om man skall skratta eller gråta över DN:s ledare den 11/4 -21.

Som förespråkare för ett Skutberget utan stängsel och finska troll kan man bara jubla och klappa i händerna. Men som vanlig kommuninvånare får man nog tyvärr skämmas över det stora flertalet av våra politiker som nu gör att vi kommer på DN:s ledarsida. Först hade vi stadshusaffären där kommunen kunde ha fått 50 miljoner mer för stadshuset än vad man fick. Där hade man trott på sagan om att ”Det Nya Facebook” skulle etableras.

Nu försöker kommunen få hit de finska trollen. Likt sagan om stadshuset säger våra politiker att det kommer att bli lönsamt. Förvaltningsrätten har nu sagt nej till avtalet med det finska bolaget, man säger att kommunen har gjort två stora fel. Avtalet innebär att kommunen gynnar en enskild företagare, vilket är något man inte får göra. När det gäller ekonomin hänvisar kommunen till en utredning som är gjord av ett moderat företag. I den utredningen står det att man TROR på ett ekonomiskt utfall med 200 000 eller 300 000 besökare under ett år. Det står inte om det är sannolikt eller ens troligt att det kommer så eller så många besökare.

Våra politiker tror nu på en ny saga om att det skulle vara lönsamt för kommunen att de finska trollen kommer till Skutberget. Karlstads politiker har med berått mod beslutat att förstöra ett av Sveriges finaste friluftsområden vars motionsanläggning och tillhörande motionsspår bara för några år sedan blev utnämnt till det bästa och finaste i Sverige.

När politikerna i fullmäktige fattade beslut om ett avtal med det finska bolaget, var inte ens det ekonomiska avtalet klart, vilket måste ses som mycket anmärkningsvärt. Att fatta ett kommunalt beslut utan ekonomisk grund har nu Förvaltningsrätten tydligt sagt nej till. Kommunfullmäktiges beslut om avtalet med det finska företaget är nu undanröjt/ogiltigförklarat av Förvaltningsrätten.

Hur kan man göra på detta vis med vårt friluftsområde och våra pengar och hur mycket mer kommer det att kosta utan att det blir något? Det är nog risk att det blir som det blev i sagan om ”Herr Skräddare”. Det bidde ingenting. De politiker/partier som har viljan att tänka om, har många röster att tjäna vid nästa val. Jag önskar att politikerna i kommunen kunde lyssna till den stora opinionen som vill utveckla Skutberget utan troll.

Ett Karlstad likt Grönköping är inte attraktivt. Jag är övertygad om att ett öppet, grönt och friskt Karlstad kan växa utan sagolika etableringar.

Vän av Karlstad

Jörgen Lenz

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.