Politisk strid blossar upp i Storfors

Debatt
PUBLICERAD:
Moderaterna vänder sig som enda parti i Storfors emot de övriga partiernas beslut och sitt eget att slå samman Vargbroskolan och Svenska för invandrare till en verksamhet i samma lokaler, skriver Stefan Valentin Larsson.
Foto: Mats Zetterberg
Att på detta sätt blanda mellanstadieelever/högstadieelever med vuxna och unga vuxna är extremt olyckligt, skriver Stefan Valentin Larsson.

Moderaterna vänder sig som enda parti i Storfors emot de övriga partiernas beslut och sitt eget att slå samman Vargbroskolan och Svenska för invandrare till en verksamhet i samma lokaler. Att på detta sätt blanda mellanstadieelever/högstadieelever med vuxna och unga vuxna är extremt olyckligt.

Det är beklagligt att ett sådant här dåligt underbyggt och illa genomtänkt beslut tagits i vår kommuns kommunstyrelse, baserat på en tjänstemans utlåtande utan att vare sig konsekvensanalyser, riskanalyser funnits med som underlag till beslutet. Att vi samtidigt som vi genomgår en pandemi och har nationella och regionala förhållningsrekommendationer och regler som vi har, gör inte det här beslutet mer begripligt.

Moderaterna i Storfors har sänt in en begäran till kommunen om omgående stopp för verkställande och en skyndsam omprövning av kommunstyrelsens beslut, gällande sammanslagning av verksamheterna Vargbroskolan och Vuxenskolan/SFI.

Efter att en enig kommunstyrelse, inklusive vår moderate representant, tog beslutet, baserat på en tjänstemans utlåtande och dennes rekommendation, har nya uppgifter framkommit.

Vi som sitter i olika nämnder och jobbar politiskt i kommunen är inte experter på alla de olika områdena vi tar beslut i. Här är vi helt beroende av tjänstemännens utlåtande och deras sakkunnighet. När ett beslut blir fel, som det här har blivit, måste vi kunna göra om och göra rätt.

Alla vuxna som arbetar i någon form i skolan måste vid anställning i skolverksamheten presentera ett så kallat utdrag ur belastningsregistret. Här kommer vi i den dagliga skolverksamheten för mellan- och högstadiets elever ha cirka 15 stycken vuxna/unga vuxna som för visso är elever men med en betydande åldersskillnad mot den ordinarie elevgruppen och det utan kontroll i belastningsregistret med de risker det medför.

Besparingen på 400 000 kronor skulle kunna genomföras utan att slå samman verksamheterna och flytta de vuxna eleverna till Vargbroskolans lokaler.

Förhandlingarna mellan arbetsgivaren och facket lokalt sägs har strandat och gått vidare till centrala förhandlingar. Det sista vi vill är att påtvinga en sådan här ej genomarbetad reform i ett rent besparingssyfte på våra anställda utan att alla frågeställningar, risker och riskbegränsande åtgärder presenterats, genomlyst och varit till underlag för beslutet.

Barnperspektivet måste också alltid beaktas. Det är inte alla barn som har en lugn och trygg hemmiljö. Skolan är då en oas och en plats där man kan både finna ro och söka stöd för de upplevelser man har i hemmet eller på fritiden. Man kan i skolan, på skoltid, finna vuxna som lyssnar, förstår och hjälper.

Genom att blanda barn med deras föräldrar, vilket kan bli konsekvensen av att slå ihop SFI/Vuxenskolan med Vargbroskolans verksamhet, fråntager vi barn till föräldrar som läser på SFI/Vuxenskolan den möjligheten, då det finns risk att de även under skoltiden står eller känner sig stå under föräldrars uppsikt och kontroll.

Vi ifrågasätter även om en lärare på 15 SFI-elever är tillräckligt för att erhålla en adekvat utbildning. Risken finns, anser vi och delar av lärarkåren, att Vargbroskolans resurser kommer att dräneras utöver den specificerade tjänsten och därigenom ta extra resurser från den ordinarie verksamheten som redan är under hård press genom sparkrav. Vilket i förlängningen försämrar utgångsläget och framtidsutsikterna för de mellan- och högstadieelever som i dag och i framtiden läser vid Vargbroskolan.

Stefan Valentin Larsson

Moderaterna i Storfors

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.