Hoppa till huvudinnehållet

Replik:Ökad elektrifiering kräver kärnkraft

Publicerad:
För att klara ett tredubblat behov krävs kärnkraft och ju fortare ansvariga ministrar inser detta desto bättre, skriver Carl-Åke Utterström. (På bilden nybyggda reaktorer i Georgia, USA.)
För att klara ett tredubblat behov krävs kärnkraft och ju fortare ansvariga ministrar inser detta desto bättre, skriver Carl-Åke Utterström. (På bilden nybyggda reaktorer i Georgia, USA.) Foto: Hyosub Shin/Atlanta Journal-Constitution via AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Med detta som bas så blir en tredubbling av elbehovet inte osannolik. För att klara detta är förnybart en alldeles för ineffektiv energikälla, skriver Carl-Åke Utterström.

Svar till Erik Stenfors (NWT 6/4).

Jag håller i stort sett helt med Erik Stenfors analys med undantag av ett fundamenta. Bill Gates talar om en tredubblad elförbrukning fram till 2045 och detta verifieras också av en ytterst grundlig dansk utredning överförd till svenska förhållanden. De pekar på ett elbehov av 500 TWh år 2045.

Allt kommer att till stor del elektrifieras med elektrifiering av jordbruks-, skogsbruks-, gruv- och entreprenadsektorn utöver stål-, järn- och cementframställning plus serverhallar, batterifabriker och inte minst omfattande digitalisering av vårt samhälle, Internet of things etc och allt mer machine learning och AI – artificiell intelligens.

Med detta som bas så blir en tredubbling av elbehovet inte osannolik. För att klara detta är förnybart en alldeles för ineffektiv energikälla och med enbart vind och vatten behöver vi så pass många vindkraftverk att enbart det årliga nybyggnadsbehovet vida överskrider vad vi hittills byggt under åtskilliga år. Med andra ord en omöjlig ekvation ur såväl råmaterial- som ekonomisk synpunkt.

Så skriver du en debattartikel

Vindkraftens korta livslängd i förhållande till kärnkraftens relativt långa livslängd på 80-100 år och dessutom varje vindkraftsverks osäkra uteffekt om 6 procent på sommaren respektive 11 procent på vintern gör kärnkraften överlägset i sammanhanget.

Låt oss bygga nuvarande reaktorer som byggts parvis identiska i Kina på stipulerad tid och till stipulerad kostnad. Detta i avvaktan på generation fyra-, torium- och även kommande fusionsreaktorer.

ITER bedömer plasma till 2025 och redan har man börjat sjösätta en kommersialisering av fusionsreaktorer för kommersiell drift. Lätta upp regelverket för att enklare möjliggöra byggande av kinesiska reaktorer i Sverige. Ta även fram ett anpassat regelverk för SMR-reaktorer. Amerikanska NuScale-reaktorer är snart framme på marknaden och kan därmed täcka den lokala effektbristen i Skåne och Mälardalen.

För att klara ett tredubblat behov krävs kärnkraft och ju fortare ansvariga ministrar inser detta desto bättre. Stoppa gärna vidare utbyggnad av ineffektiv vindkraft på bekostnad av effektiv nybyggd kärnkraft. Med andra ord gör en omdestinering av resurserna och gör det relativt omgående. Med tanke på det kraftigt ökade elbehovet så är knappast förnybart en möjlig väg att gå. Låt oss inte förstöra vår natur i onödan.

En elektrifiering av samhälle är miljömässigt mycket bra genom att vi får förbättrad luftkvalitet och minskat buller och därmed sammanhängande mindre hälsoproblem. Elektrifieringen ger också en energieffektivisering då fossil- till elbilar gör att vi går från 30 TWh fossil energi till 10 TWh elektrisk energi.

Carl-Åke Utterström

Civilingenjör, Västerås

Artikeltaggar

AIBill GatesDebattDigitaliseringElInternetKärnkraftVindkraft