Hoppa till huvudinnehållet

Se det som inte syns

Publicerad:
NWT Debattredaktion
debatt@nwt.se
I den senaste interpellationsdebatten mot inrikesminister Mikael Damberg (S) berättade jag om hur jag som barn blev utsatt för grova sexuella övergrepp och konsekvenserna av att inte bli sedd, skriver Marléne Lund Kopparklint.
I den senaste interpellationsdebatten mot inrikesminister Mikael Damberg (S) berättade jag om hur jag som barn blev utsatt för grova sexuella övergrepp och konsekvenserna av att inte bli sedd, skriver Marléne Lund Kopparklint. Foto: Lena Richardson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Suicid, missbruk, kriminalitet och fortsatta övergrepp kan bli konsekvenserna om man inte blir sedd och får adekvat hjälp, skriver Marléne Lund Kopparklint.

Statistiken kring utsatta barn ser i dag mörk ut och har blivit ännu mörkare i och med pandemin. När det värsta som kan hända, händer, måste samhället stå upp och skydda, hjälpa och ställa till rätta och särskilt värna barn som har fallit offer för våld i nära relation eller blivit utsatta för sexuella övergrepp.

Barn har rätt till en trygg uppväxt, fri från alla former av våld. Trots detta vistas varje år flera tusen barn i skyddat boende för att komma bort från livsfarligt våld i hemmet. Många trygga grundstenar slits bort från dessa barn, exempelvis skolan. Förlusten av att inte kunna träffa sina vänner och släktingar samt göra andra aktiviteter som förmodligen varit en stor trygghetspunkt för dem är påtaglig.

Till detta kan också tilläggas att det både i Sverige och internationellt uppskattas att ungefär 1 av 5 barn utsatts för sexuella övergrepp. I en stor nationell undersökning från 2015, med nästan 6 000 gymnasieungdomar, hade 21 procent varit med om sexuella övergrepp.

Så skriver du en debattartikel

År 2019 fick Polisen in 8 138 anmälningar angående sexualbrott mot barn under januari till oktober. Pandemiåret 2020 var antalet anmälningar under samma period 9 467, vilket är en ökning med 16 procent. Ökningen år 2020 är nästan dubbelt så stor som den näst högsta noteringen de senaste fem åren (Bulletin 22/12 2020).

500 000 barn har minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. En fjärdedel av de barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet, 26 procent. Vilket är över dubbelt så många som barn i genomsnitt i hela landet.

Ett barn vet inte alltid att man kan göra en polisanmälan. Den kunskapen har de inte och dessutom är risken stor att de skuldbeläggs eller skräms till tystnad. Suicid, missbruk, kriminalitet och fortsatta övergrepp kan bli konsekvenserna om man inte blir sedd och får adekvat hjälp.

Barn ska skyddas från att utsättas för alla former av brott. Därför krävs omfattande förändringar på samhällsnivå för att varje barn ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. Därför är det än mer viktigt att medarbetare inom för- och grundskolan blir varse om hur denna utveckling ser ut. Att man får adekvat utbildning i att se tecken och symptom och hur man reagerar och agerar vid misstanke om att ett barn far illa.

Med denna negativa utveckling är det nu viktigt att dra ut dessa frågor från skamvrån och på allvar börja prata om det för att få till en förändring. Barn ska skyddas från att utsättas för alla former av brott. Det krävs omfattande förändringar lagmässigt men också i samhället. Vi behöver fler barnrättskämpar som ser det som inte alltid syns.

Jag har hittills under mandatperioden väckt 25 enskilda motioner, ställt 37 skriftliga frågor och haft interpellationer i kammaren kring utsatta barn. I den senaste interpellationsdebatten mot inrikesminister Mikael Damberg (S) berättade jag om hur jag som barn blev utsatt för grova sexuella övergrepp och konsekvenserna av att inte bli sedd.

Jag gjorde det för att det är viktigare än någonsin att berätta om hur det kan se ut när ett barn faller offer för en sexualförbrytare eller blir våldsutsatt. Dessa frågor måste en gång för alla dras ut från skamvrån. Brottsoffer ska sättas i främsta rummet, inte förövaren.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Riksdagsledamot

Artikeltaggar

BulletinDebattMarléne Lund KopparklintMikael DambergMissbrukModeraternaPolisanmälanPsykisk ohälsaSexuella trakasserierSexuella övergreppSexuella övergrepp mot barnSocialdemokraternaVåldtäkt mot barn