Länsstyrelsen sinkar Karlstad

Ledare
PUBLICERAD:
Den föreslagna stadsdelen.
Foto: NWT arkiv

Sin (o)vana trogen håller länsstyrelsen i Värmland på att sinka utvecklingen i Karlstad. Härförleden lämnade de en massa synpunkter på kommunens planer på att etablera ett nytt bostadsområde för Västra Jakobsberg. Det är ingen hejd på alla invändningar som rör allt från hamnanläggningar till nya broar som alla sägs inverka menligt på miljö, natur och vatten. Som om de hellre hade sett att Jakobsberg blev naturreservat.

Till råga på allt så kom de med sina synpunkter i mars, ett halvår efter det att remisstiden egentligen gick ut. Detta har begripligt nog retat upp kommunen. "Det är under all kritik", som stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Nilsson (KD) säger till NWT. Kommunen har också anlitat egna experter som tittat på de här frågorna. Men länsstyrelsen är förstås de som vet bäst.

Det kommunala självstyret undergrävs om statliga länsstyrelsen hela tiden skall agera bromskloss gentemot kommuner som vill växa och utvecklas.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.