Replik: Alliansfriheten kvarstår, säg nej till Nato

Debatt
PUBLICERAD:
Moderaterna måste vakna upp och inse att svensk försvarspolitik inte har plats för ett Natomedlemskap, skriver Alexander Paulsson.
Foto: SSU
När Moderaterna nöjer sig med att tjata om ett Natomedlemskap som ingen verkar vilja ha presenterar den socialdemokratiskt ledda regeringen förslag för en försvarsmakt som kan hålla över tid, skriver Alexander Paulsson.

Svar till Pål Jonson och Noah Hjortman (NWT 29/3).

Istället för att fortsatt tjata om svenskt Natomedlemskap agerar Socialdemokraterna för att stärka det svenska försvaret som efter år av nermontering återfått den status och relevans som försvarsmakten förtjänar och behöver. Man skulle därför kunna fråga MUF i Värmland varför högern inte kan presentera egna förslag för ett starkare försvar, som är mer ambitiösa än ett Natomedlemskap som aldrig kommer bli verklighet.

Peter Hultqvist är sedan 2014 försvarsminister och har sedan dag ett bringat ordning på det försvarsdepartement som Moderaterna lämnade efter vid sin valförlust. Trots hans popularitet och handlingskraft försökte de borgerliga partierna avsätta honom så sent som 2017, något som drogs tillbaka på grund av Hultqvists popularitet, såväl inom oppositionen som i Försvarsmakten. Sverige har en handlingskraftig regering som investerar i svenskt försvar.

När Moderaterna nöjer sig med att tjata om ett Natomedlemskap som ingen verkar vilja ha presenterar den socialdemokratiskt ledda regeringen förslag för en försvarsmakt som kan hålla över tid. Så sent som förra året stod det klart att försvaret kommer att tillföras ytterligare fem miljarder kronor 2021, något som kommer att ske årligen fram till åtminstone 2025.

Samtidigt pågår en utveckling av Försvarsmaktens krigsorganisation som innefattar såväl säkerhetspolitik, materielförsörjning, forskning och utveckling, personalförsörjning, militär säkerhetstjänst, cyberförsvar och inte minst internationella försvarssamarbeten i bl a Östersjöområdet. Allt detta är exempel på områden och inriktningar som tydligt visar regeringens och Socialdemokraternas ambition för försvarspolitiken, Natomedlemskap är således inte relevant.

Moderaterna och MUF Värmland ägnar en hel debattartikel åt att klandra Socialdemokraternas försvarspolitik utan att nämna några som helst lösningar på de utmaningar försvaret står inför. Men eftersom att socialdemokratin alltjämt haft en stark position i den försvarspolitiska debatten nöjer vi oss inte med det som redan sker på det försvarspolitiska området.

Förutom återinförd värnplikt, och inte minst det planterade återöppnandet av regementet i Kristinehamn, vill vi stärka robustheten i totalförsvaret, öka den operativa förmågan i militärförbanden, trygga tillgången till personal inom Försvarsmakten, förstärka och samordna beredskapen för att möta nya hot och inte minst stärka det nordiska totalförsvarssamarbetet. De är således irrelevanta med ett svenskt Natomedlemskap.

Moderaterna måste vakna upp och inse att svensk försvarspolitik inte har plats för ett Natomedlemskap, det saknar dessutom stöd i den breda folkmassan och de lösningar högern menar att ett Natomedlemskap skulle innebära sker som alltid förr och i linje med svensk alliansfrihet inom ramen för de internationella samarbeten som redan finns och där Sverige spelar en aktiv och viktig roll.

Väpnat angrepp kan aldrig uteslutas. Just därför behövs en stark försvarsberedskap och en aktiv försvarspolitik på hemmaplan genom de många offensiva reformer Socialdemokraterna nu genomför i regeringsställning och som Moderaterna duckade för under sina år vid makten. Låt det inte ske igen.

Alexander Paulsson

Kandiderar till SSU:s förbundsstyrelse

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.