Ohemult om muminlandet

Ledare
PUBLICERAD:
Farväl till Muminlandet?
Foto: Mikael Lindblom
De många frågetecken kring förvaltningsrättens upphävande av avtalet om ett muminland på Skutberget borde innebära goda möjligheter vid ett eventuellt överklagande. Men det spelar kanske ingen roll. Socialdemokraternas omsvängning kan bli det som sänker projektet.

Karlstads kommun har nu att ta ställning till om de skall överklaga domen till kammarrätten. Givet de många oklarheterna och att utslaget skedde med rösterna 2-1 är chansen stor att domen då upphävs. Å andra sidan skulle det dra ut på tiden ännu mer, och då kanske det är lika bra att i stället skriva ett nytt avtal. Men skulle ett sådant avtal verkligen täcka alla hål? Och även det lär ju överklagas.

Det finns flera märkligheter i domen. Den skiljaktige ledamoten skriver bland annat att frågan om otillåtet stöd till enskild näringsidkare är för tidigt väckt. Detta eftersom tomträttsavgälden ("hyran") till kommunen inte är bestämd, och att det inte kan göras förrän detaljplanen för Skutberget vinner laga kraft, vilket sker senast den 31 december 2023.

Vidare säger förvaltningsrätten att det inte går att jämföra muminetableringen med Nobelmuseet i Stockholm, som kommunen anfört, eftersom Stockholm är vår stora och viktiga huvudstad. Men i Karlstad bor det tydligen bara värmländska bonnläppar och då får en annan princip gälla. Så mycket för likabehandling inför lagen!

I alla händelser pekar hela den nu i många år utdragna muminhanteringen på vilket snårskog det är att ta sig igenom byråkratin och en uppsjö av olika lagstiftningar kring bland annat miljö, plan och bygg. Det är i sig hämmande på tillväxten då företag kan dra sig för stora satsningar om dessa dras i långbänk. Även kommuner kan ge upp inför övermakten. Hur lönt är det att försöka driva en proaktiv näringslivspolitik när det reses hinder överallt?

Muminvärldens vd Tomi Lohikoski verkar närmast resignerad, och lite irriterad, när han kommenterar domen och att det skall ta så lång tid. Muminbolaget tänker satsa på fler etableringar, och går det inte i Karlstad så blir det andra platser i Europa som får skörda vinsterna av en muminpark.

Snart är frågan kanske akademisk. Socialdemokraterna i Karlstad har ställt i utsikt att de tänker ändra sig i samband med att partiet håller representantskap den 6 maj. Tills dess pausar de muminarbetet och tänker inte rösta för ett eventuellt överklagande. Det är inte svårt att se hur det ser ut i tangentens riktning, även om Håkan Holm Alteblad (S) varnar för att de då kan bli ett parti som man inte kan lita på.

Det är värt att komma ihåg att det är val nästa år, och S gör kanske kalkylen att de kan vinna röster på ett muminmotstånd hos väljare som annars stötts bort av agerandet och splittringen hos antimuminpartiet Karlstadpartiet Livskvalitet. S i Karlstad har under flera mandatperioder haft svårt att nå fram, och ser kanske detta som en blivande profilfråga.

Men det sker i så fall till ett högt pris när det gäller det tvärpolitiska samarbetet kring satsningar för Karlstad. De har redan hoppat av uppgörelsen om Månsberget. Hur skall de kunna få en chans att ta över styret om de uppvisar en oförmåga till att ingå allianser och breda samarbeten, och att de kan svänga på en femöring i olika sakfrågor?

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.