Ny våg av åsikter om Skutberget och Mumin

Insändare | Muminlandet
PUBLICERAD:
Muminvärlden och vd Tomi Lohikoski vill till Karlstad, men etableringen möter hinder.
Foto: Mikael Lindblom
Förvaltningsrättens nej till avtalet mellan Karlstads kommun och Muminvärlden har satt nytt fokus på frågan. Här är några värmländska insändarröster om Skutbergets framtid.

Dra er ur - med hedern i behåll

Nu kan kommunledning och ledningen fös S med hedern i behåll dra sig ur Muminparken.

En sannolik majoritet i Karlstad vill inte ha någon Muminpark, att då fortsätta Föreningsrättens beslut med överklagan till Kammarrätten. Det verkar ha gått någon sorts prestige från kommunledningen och S, att det skall etableras en Muminpark.

För barn att få möjlighet att krama om ett Mumintroll är säkert en upplevelse, men skall det kosta 31 alternativt 35 euro, för all del barn under 2 år går in gratis, men barn över 2 år och med föräldrar?

Bedömer förespråkarna för Muminparken med denna kostnad, att det är värt för barn att få krama om ett Mumintroll.

Landskapsarkitekter skulle kunna rita om Skutberget till en riktig pärla för ung som gammal. Då skulle investeringen stå i proposition till nytta för kommuninnevånarna och turister.

Rolf Gustafsson

Karlstad

Behöver nya attraktioner

Ingen kommer till Karlstad för att gå i Skutberget!

Karlstad behöver flera attraktioner.

Tänk långsiktigt, mera jobb åt våra ungdomar, mera gäster på campingen, mera kunder i shoppingcenter, med mera.

En turistattraktion gynnar hela regionen!

Muminvärlden är en fantastisk idé!

Folke

Slut på alla dumma förslag

Hur kan kommunen slänga ut pengar på Mumien?

Jag trodde det var slut på alla dumma förslag. Det är inte det enda.

Stadshuset var en dålig affär, det är skattebetalarna som står för notan.

Få hit andra lönade företag som kan ge arbete året om.

Hela Skutberget kan bli ett fritidsområde om man rustar upp det för alla åldrar. Mumien är för barn upp till 6 år, satsa på ungdomarna med fina aktiviteter

Ekonom

Två toppenbeslut

Två mycket bra beslut: att flytta rallyt till Umeå, där det finns snö på vintern och skrinlägga Muminparken.

Toppen!

Ann-Britt Hellborg

Karlstad

Förstå vilken skatt Skutberget är

Ni så kallade folkvalda gör tydligen allt för att förstöra ett av Vänerns finaste friluftsområden.

Förstår man inte värdet av vilken skatt Karlstads kommuninvånare äger, så tänker jag att man i andra viktiga beslut inte ser klart och bevisligen är misstagen redan för många!

Hoppas Mumindalen drar sig tillbaka och inser att detta jippo är dödfött!

En stor eloge till en av de få förnuftiga politiker, Peter Sörensen, som nu visar den rätta vägen.

Hoppas Per-Samuel Nisser läser detta. Du borde skämmas på riktig svenska.

Bosse Eriksson

Förstör inte Skutberget

Vi är många som njuter av naturen på Skutberget. Under detta år av pandemi har Skutberget blivit allt viktigare för människorna i Karlstads kommun.

Friheten att komma och gå som man vill är viktig för tillgängligheten till naturen i friluftsområdet Skutberget.

Denna vinter har Skutberget verkligen varit ett utflyktsmål och andningshål. Besökarna har promenerat och motionerat. Grillarna har varit väl använda. Vid grillarna har familjer, släkt och kompisar mötts.

Man har firat och haft födelsedagskalas ute på Skutberget. Vinterbadandet har ökat.

Nu när man inte kan umgås som vanligt har människorna som aldrig förr sökt sig till Skutberget och har här funnit nya sätt att mötas. Att motionera och mötas är viktiga inslag i livet för att vi skall må bra till kropp och själ. Naturen i ett friluftsområde är viktig för att vi skall må bra. Under detta år har Skutberget verkligen funnits till och brukats enligt Anders Forsells (skaparen av Skutberget) grundtankar.

Jag är mycket orolig för Skutbergets utveckling om det kommer att bli en Muminpark där. Tillgängligheten kommer att bli begränsad av staket och nya byggnader.

I dag är det gratis att vara på Skutberget. Det är fri parkering. Kommunen har byggt fina grillplatser och fyller regelbundet på med ny ved. Skutberget är i dag en fantastisk plats för alla besökare.

Men med en Muminpark följer en ny stor parkering som troligen kommer att beläggas med höga parkeringsavgifter. Troligt är då att all parkering på Skutberget kommer att avgiftsbeläggas.

Bara tanken att ha parkeringsavgifter för ett friluftsområde känns för mig mycket anmärkningsvärt, tråkigt och begränsande. Anders Forsell byggde upp Skutberget för de människor som inte har tillgång till en egen tomt eller sommarstuga. För dessa och alla andra kommer det att bli synnerligen begränsande med parkeringsavgifter. Kostnaden för ”hemester”kommer att öka.

Dessutom kommer de läkande och hälsobefrämjande effekterna av friluftsområdet minska när en stor del av det har stängslats in. Friluftsområdet har blivit sårat och stympat. Ett område med öppen natur blir allt viktigare i ett allt mer exploaterat och urbaniserat samhälle. Bevara och utveckla Skutberget utan avgifter och stängsel!

Tänk på att det är våra/kommuninvånarnas pengar som ni politiker tänker använda för att förstöra Skutberget!

Vän av Karlstad

Jörgen Lenz

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.