Nekas bankID – måste jag tömma mina konton?

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenten är förtvivlad över att hon inte kan få bankID på grund av sitt handikapp.
Foto: Fredrik Persson/TT
I dagens samhälle krävs bankID överallt. Till att logga in på Försäkringskassan, för att öppna ett sparkonto på försäkringsbolag. Det krävs för att göra bokningar och beställningar och för att gå in i den egna läkarjournalen.

Vissa företag kräver inloggning med bankID redan innan man når kundtjänsten.

I mina barns skola krävs bankID för att godkänna såväl filmpublicering av barnen, som godkännande av studieval i skolan, såväl som att sjukanmäla barnen.

När jag bokade ett möte med min bank, för att skaffa bankID sa de nej till mig.

Inledningsvis lät det positivt och lovande – nog trodde bankiren att det skulle gå även för mig att införskaffa bankID. Men efter ett samtal med bankens jurist återkom hen med en annan förklaring.

Det är bara möjligt att inneha bankID om du har rörliga händer.

När banktjänstemannen förklarade detta för mig såg hen på mina händer och kommenterade dess orörlighet. Hen konstaterade i en fråga att jag är obenägen att flytta händerna och att i den situationen kan banken inte erbjuda bankID-tjänsten.

Min situation ser ut som så att mina händer inte är rörliga, och jag lever med en god man som sköter underskrifter och godkännanden åt mig. Denne goda man har hand om min ekonomi och var även närvarande vid tillfället på banken. Därför antog vi att ett införskaffande av bankID inte vore något problem. Men banken svarade att en god man som man har för fysisk begränsning, inte kan tyckas giltig att ansvara för just bankID. Han har alltså i många år haft mitt körkort, min legitimation och mitt bankkort med sig, men nu är han inte giltig att ansvara för mitt bankID.

Han är den som skriver under papperen som mina barn får med sig hem från skolan, vilka de tvingas ta med sig eftersom jag inte har bankID, som alla andra föräldrar har nuförtiden. Som mamma känner jag mig mindervärdig och mina barn ser det här som ett stort frågetecken och undrar varför jag inte kan ha bankID som alla andra kan.

Sedan en olycka i mitt liv är jag rullstolsbunden. Jag har ingen frivillig rörelse i varken armar eller ben. Jag har ingen automatisk andning och är beroende av assistans dygnet runt. Men i övrigt är jag helt frisk.

Jag har full kapacitet i hjärnan och jag bestämmer allt själv. Jag har inte varit frånvarande i beslut vad gäller mina barn, min egendom eller något annat viktigt.

Jag ringde i min besvikelse till en annan bank.

Min känsla var att jag var kränkt på grund av mitt tillstånd och diskriminerad i samhället - då jag inte ges möjligheten - så som alla andra har rätt till.

Man pratar dagligen om ett rättvist Sverige där alla är lika värda, att vi inte tolererar orättvisa och diskriminering mot varken hudfärg, läggning eller handikapp. Men är det så samhället ser ut på riktigt?

Det var första gången sen olyckan som jag på riktigt känt mig så förminskad och oduglig.

Bankens tillkortakommanden gjorde att jag blev mindre.

Jag mådde illa av beskedet och av att inte nog med en ofrivillig levnadssituation ska dessutom göras ännu mindre värdig av ett så grundläggande företag som en bank faktiskt är.

Jag förklarade på nästa bank om min situation och kontoret i Stockholm svarade att det skulle gå att lösa. Det togs som en självklarhet att alla ska ha rätt till bankID - eftersom det är såpass nödvändigt i dagens läge.

Behjälpligheten var uppenbar och jag lovades att någon från kontoret i min stad skulle kontakta mig för att ta det vidare.

Jag blev sen kontaktad med ett nekande. Det sades att bankID kan endast ges om du har möjlighet att själv genomföra underskriften.

Jag ringde åter till Stockholmskontoret.

De berättade att andra har samma problem och är i behov av bankID, men att det säkert skulle gå att lösa på något sätt. Denne beklagade sig över att banken inte hade mer möjlighet att hjälpa.

Lyft detta, bad hon mig, men jag står utan riktning.

Vem ska man vända sig till när man känner sig mindre värd än andra?

Vem ska man kontakta för att be om att få det alla andra får automatiskt?

Vem ska hjälpa, när ens goda man inte är tillräcklig?

En annan bank rådgav mig att jag skulle flytta mina intäkter till min goda mans konto, för att därifrån genomföra mina inköp. Denna lösning är i mina öron som att tillintetgöra mig som person.

Är det alternativet som kvarstår?

Att jag tömmer mina konton för att det i mitt namn inte ska stå en krona kvar.

Kränkt rullstolsbunden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.