Låt kulturen ta plats i återstarten av samhället

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
I en färsk enkät som Riksteatern skickat ut uppger 8 av 10 av landets kulturpolitiker att de inte vill minska på anslagen till kulturen om kommunen tvingas till besparingar i spåren av pandemin, skriver Lars Mejern Larsson, Erik Olsson och Lina Larhult.
Foto: Dan Hansson / SvD / TT
Vi socialdemokrater är ett utpräglat kulturparti. Det kommer vi att fortsätta visa i praktisk handling på såväl nationell som regional och kommunal nivå, skriver Lars Mejern Larsson, Erik Olsson och Lina Larhult.

I en färsk enkät som Riksteatern skickat ut uppger 8 av 10 av landets kulturpolitiker att de inte vill minska på anslagen till kulturen om kommunen tvingas till besparingar i spåren av pandemin. I en socialdemokrats öron låter detta som ljuv musik. Är det något vi behöver mer av när vi väl kan öppna upp samhället igen så är det just kultur – sång, dans, teater, konst – allt det som klär tillvaron i färg.

Frågan är vad Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna kommer att göra när verkligheten tränger sig på? Risken är att kulturen kommer att vara det första som stryker på foten när sparkraven är ett faktum. Vi socialdemokrater kommer att göra allt för att låta kulturen blomstra, trots att vi sannolikt går mot tuffare tider för ekonomin i och med den stigande arbetslöshet som pandemin orsakat.

När vi socialdemokrater tillträdde i regering 2014 fick vi börja med att städa upp i ekonomin efter Moderaternas åtta år av skattesänkningar. För att göra en lång historia kort ärvde vi ett stort statsfinansiellt underskott som vi inom några år lyckades vända till ett betydande överskott. Innan pandemiutbrottet pekade alla kurvor åt rätt håll: statsskulden var historiskt låg och sysselsättningsgraden unikt hög.

Detta goda utgångsläge har möjliggjort många av de offensiva åtgärder som regeringen vidtagit under pandemiåret: den slopade karensdagen, korttidspermitteringarna och omställningsstödet samt höjningen av a-kassan för att nämna några. Men det är också tack vare socialdemokratisk budgetdisciplin som vi kunnat ge kultursektorn riktade krisstöd – utöver de tidigare nämna generella stöden. Vi är dock helt på det klara med att mer pengar behövs för att få till den återstart för kulturen som vi anser är helt nödvändig.

Vi socialdemokrater är ett utpräglat kulturparti. Det kommer vi att fortsätta visa i praktisk handling på såväl nationell som regional och kommunal nivå, även när prioriteringarna blir tuffare till följd av den mer anstränga ekonomin. Uppgifter gör gällande att fler partier gör anspråk på samma titel – men frågan är om man verkligen kan lita på M, KD och SD när det väl kommer till kritan.

Lars Mejern Larsson (S)

Riksdagsledamot och ledamot i kulturutskottet

Erik Olsson (S)

Förste vice ordförande i kultur- och bildningsnämnden, Region Värmland

Lina Larhult (S)

Förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.