Två tråkiga besked för Värmland

Ledare
PUBLICERAD:
Farväl till Muminpappan?
Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

I går kom två tråkiga besked för Värmlands del. Det första är att Svenska Rallyt, som hållit på sedan 1967, flyttar härifrån. Redan från och med nästa år kommer det att äga rum i Umeå istället.

Beskedet var väl inte helt oväntat då det under senare säsonger varit problem med att det inte varit tillräckligt med snö, och att det inte går att garantera det inför framtiden. Sorgligt är det ändå då det verkligen är ett stort och folkligt evenemang som lockat många besökare till Värmland. Vädret är tyvärr som det är.

Det andra beskedet var förvaltningsrättens dom som säger upp avtalet om en Muminpark på Skutberget. Domstolen menar att det inte är en tillräckligt stor allmän angelägenhet för att motivera kostnaderna för Karlstads kommun. Avtalet med det finska Muminföretaget utgör också ett otillåtet stöd till en enskild näringsidkare.

Domen kan förvisso överklagas till kammarrätten, och det har kommunen nu att ta ställning till. Frågan är dock om Muminföretaget nu kanske anser att alla bråk kring temaparken blivit för mycket och drar sig ur projektet. Det vore ett snopet slut på en uppslitande process som tagit många år, och skapat en hård och stundtals oförsonlig politisk debatt i Karlstad.

Det är ändå ett något märkligt resonemang som förs fram. Det är inte kommunen som skall bygga och driva parken. Det kommer förvisso kostnader för en upprustning av Skutberget, plus viss markberedning, vatten och avlopp och liknande. Men mycket av de kostnaderna uppstår ju ändå när man rent allmänt skall rusta upp friluftsområdet. Så var går egentligen gränsen för vad som är "för mycket"? Dessutom så skall man få tillbaka pengar i form av markhyran – tomträttsavgälden.

När det gäller stöd till enskild näringsidkare så kan man då undra hur det är med alla andra företagsetableringar där det krävs att kommunal mark tas i anspråk? Gynnades Ikea, K-rauta eller XXL otillbörligt? I det här fallet finns det ju heller knappast några andra konkurrerande temaparker som vill etablera sig på Skutberget. Vad räknas egentligen som otillbörligt stöd?

Detta är frågor som kommunen måste försöka få klarläggande kring. Om nu inte Muminvärlden Ab alltså hinner tröttna.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.