Ge Postnord förutsättningar att klara sitt uppdrag

Debatt
PUBLICERAD:
Staten bör omgående kompensera Postnord för det rikstäckande uppdraget så att utdelning av post fem dagar i veckan kan bibehållas, skriver Britta Lejon och Theresia Dissel.
Foto: Bertil Ericson/TT
Medan övriga postoperatörer kan välja var i landet de vill bedriva verksamhet har Postnord ett samhällsuppdrag som innebär att bolaget har ansvar för en postservice med enhetligt pris i hela landet, skriver Britta Lejon och Theresia Dissel.

Istället för att Postnord genomför en förhastad övergång till varannandagsutdelning av post behöver vi se till att det finns en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i hela landet. Det behövs ett aktivt statligt stöd för detta, antingen genom att Postnord får förutsättningar för att kunna utföra hela sitt samhällsuppdrag, eller så att alla postoperatörer är med och delar på kostnaden för detta uppdrag.

Alla medborgare ska ha tillgång till en god samhällsservice oavsett var man bor. En väl fungerande och utbyggd infrastruktur är avgörande för att det ska vara möjligt att kunna bo och arbeta i hela Sverige.

Men alla aktörers verksamhet bidrar inte till denna utveckling. Sedan några veckor delas post ut endast varannan dag i region Syd. Senare under året omfattas även region Väst och Stockholmsregionen av varannandagsutdelning för att slutligen gälla i hela landet nästa år.

Regeringen har konstaterat att en glesare postutdelning innebär en försämrad posttjänst. Den kommer framför allt drabba glesbygden då utbudet av snabba leveranstjänster, som kan komma att efterfrågas, är begränsat i dessa områden.

Övriga postoperatörer har valt att i huvudsak vara verksamma i de mer lönsamma delarna av landet; i städer och på orter där det bor många människor. Medan Postnord, i enlighet med sitt samhällsuppdrag till ett enhetligt pris i hela landet, även delar ut post i glesbygd.

Hur har vi då hamnat i den här situationen? Av de 30-talet postoperatörer som är verksamma i landet är det endast Postnord som har ett samhällsuppdrag i form av en samhällsomfattande posttjänst. Detta uppdrag är självfinansierat och bedöms komma att gå med förlust, för staten ger till skillnad från flera andra länder inget offentligt stöd för ett tillhandahållande av en postservice i hela landet.

I oktober förra året beslutade regeringen att utreda hur den samhällsomfattande posttjänsten ska finansieras framöver. Att i det läget glesa ut postutdelningen innan utredningen haft möjlighet att redovisa olika finansieringsmöjligheter är olämpligt och något som den svenska staten i form av ägare av Postnord bör meddela bolaget.

Istället för en förhastad varannandagsutdelning av post behöver staten, utöver att invänta den pågående utredningen, ge Postnord förutsättningar att på ett ansvarsfullt och effektivt sätt kunna klara sitt samhällsuppdrag. Detta kan staten göra på flera sätt. Ett är att ge Postnord offentligt stöd. Ett annat är att se till att alla postoperatörer på marknaden är med och bidrar till den kostnad som den samhällsomfattande posttjänsten innebär.

Den brist på konkurrens som vissa debattörer hävdar är förklaringen till postmarknadens problem kan snarare beskrivas som en konkurrens som inte är på lika villkor. Medan övriga postoperatörer kan välja var i landet de vill bedriva verksamhet har Postnord ett samhällsuppdrag som innebär att bolaget har ansvar för en postservice med enhetligt pris i hela landet.

Staten bör omgående kompensera Postnord för det rikstäckande uppdraget så att utdelning av post fem dagar i veckan kan bibehållas i avvaktan på den utredning som pågår om lämpliga finansieringsmodeller som kan möjliggöra en bra postservice i hela landet.

Britta Lejon

Förbundsordförande, Fackförbundet ST

Theresia Dissel

ST inom Postnord

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.