Hoppa till huvudinnehållet

"Låt visorna leva – ställ upp för Ferlinsällskapet”

Publicerad:
En rad artister och poeter ställer upp för Nils Ferlins nedläggningshotade sällskap. Illustration av Bertil Hladisch. Foto: Bertil Hladisch

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi har via media förstått att Nils Ferlin-Sällskapet kanske kommer att läggas ned. Vi är en grupp artister, poeter och tidigare Ferlinpristagare som därför vill väcka intresse för Sällskapet och uppmärksamma det arbete som bedrivs av Sällskapet för att hålla Nils Ferlins minne levande och låta nya läsare få ta del av hans verk.

Det är i år 60 år sedan Nils Ferlin dog. Han har med sin lyrik berört många läsare genom åren och hans verk är fortfarande i högsta grad levande – dikter tonsätts, texterna citeras och sångerna framförs vid bröllop och i andra sammanhang. Vem känner inte igen orden ur dikten I Folkviseton: ”Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt och aldrig jag lämnar det åter”?

Nils Ferlin-sällskapet vårdar minnet av Nils Ferlin och hans verk. Varje år sedan 1963 delar man ut ett pris till en svenskspråkig lyriker och sedan 1980 dessutom till en trubadur.

Sällskapet ger även ut en tidskrift, Poste Restante, med texter och bilder med anknytning till Nils Ferlin. Namnet på tidningen, Poste Restante, är taget ur diktsamlingen Barfotabarn, där en central dikt heter just ”Poste Restante”. I ett samarbete med Nils Ferlins släktingar har man tryggat priset för nästa decennium och gemensamt skapat en hemsida – www.ferlin.se.

I höst utkommer en bok, Efterskörd, skriven av Ferlinexperten Jenny Westerström och Nils Ferlins systerdotterson, Hans Rutberg. Det är en bildbiografi över Nils Ferlin och hans verk, där delvis okänt material har kunnat tas tillvara.

Låt litteraturen, lyriken och visorna leva. Nils Ferlin får med sitt sällsynta humanistiska och musikaliska djup inte glömmas bort!

Nils Ferlin-Sällskapet behöver ekonomiskt stöd för att fortsätta och utveckla sin verksamhet och för att bygga upp samarbetet med andra aktörer. Nils Ferlin-Sällskapet vill sprida kunskap om Nils Ferlins verk både till utbildningsväsendet och till kulturinstitutionerna i samhället och på så sätt göra Nils Ferlins verk tillgängligt för både gamla och nya läsare. Detta planeras ske genom digitalisering och genom att på andra sätt hålla hans minne levande, till exempel genom Ferlindagar, musikaftnar och evenemang i samband med prisutdelningar.

Undertecknarna av detta upprop vill gemensamt uppmana alla lyrikvänner att stödja Nils Ferlin-Sällskapet genom att bli medlemmar eller på andra sätt stötta verksamheten. Vi vänder oss till media och till allmänheten liksom till lokala, regionala och nationella kulturinstitutioner.

Låt litteraturen, lyriken och visorna leva. Nils Ferlin får med sitt sällsynta humanistiska och musikaliska djup inte glömmas bort!

Stockholm i april 2021

Lars Berghagen, artist

Marie Bergman, artist

Bengt Berg, poet

Göran Fristorp, artist

Tommy Körberg, artist

Pierre Ström, artist, ordförande Yrkesverksamma trubadurers förening

Sven-Bertil Taube, artist

Rolf Wikström, artist

CajsaStina Åkerström, artist

Svenska musikkändisar i upprop för Ferlins sällskap

Artikeltaggar

Bengt BergDebattFilipstadFörfattareKändisarKarlstadLasse BerghagenLitteraturNils FerlinStockholmSven-Bertil TaubeTommy Körberg