Kärnkraft mot klimatförändringarna

Debatt
PUBLICERAD:
Sammanfattningsvis behöver vi omgående en bred politisk uppgörelse som formerar ett program för att bygga ut kärnkraften för att rädda miljön och trygga framtiden, skriver Erik Stenfors.
Foto: Jens Magnusson
Kärnkraft är den enda möjligheten att klara Parisavtalet, det vill säga att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläpp av växthusgaser, skriver Erik Stenfors.

Länge trodde vi att vi var på väg mot en allvarlig klimatkris. Men så är det inte. Krisen spelas redan upp framför våra ögon, med skogsbränder, stormar och översvämningar. WHO uppskattar att klimatförändringar redan orsakar över 150 000 dödsfall årligen. Och det är bara början.

Den främsta orsaken till den globala uppvärmningen är förbränning av allt större mängder olja och kol. Samtidigt har debatten om kärnkraft blossat upp igen. Visst, det är lätt att klandra de som röstade bort kärnkraften 1980 och som i dag sannolikt rodnar av skam när de inser konsekvenserna. I deras försvar kan vi säga att många röstade nej just av miljöskäl.

I dag vet vi bättre. Kärnkraft är den enda möjligheten att klara Parisavtalet, det vill säga att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläpp av växthusgaser och hålla temperaturhöjningen under 2 grader. Kort sagt – vi har att välja mellan kärnkraft och global klimatkatastrof. Den goda nyheten är att vi sett under de 40 år som gått sedan omröstningen att kärnkraft både är mer tillförlitlig och mindre dödlig än alla andra energikällor, inklusive vindkraft.

Därför måste politiker enas i Sverige, i Europa och i världen om att satsa på nya reaktorer. Det första steget på den resan är att partierna i vår riksdag tillfrisknar från beröringssjukan. Vi har länge haft en situation i Sverige där den som är för kärnkraft ses som en extremist som är emot naturen och hela mänskligheten.

Mycket döljs medvetet i debatten. Till exempel att Sverige, genom kärnkraften radikalt minskat industrins koldioxidutsläpp sedan toppåret 1970 och att kärnkraft släpper ut minst växthusgaser av alla energikällor, inklusive vattenkraft och vindkraft. Det är dags för sanningen.

Ren, säker och nödvändig för att möta klimatmålen, alltså. Men det finns dessutom en annan aspekt och det är den svenska industrin. Just nu sker två viktiga paradigmskiften. Det ena är att allt blir el. Från gräsklippare till bilar. Vi ser en framtid där industrin och samhället ställer om och elektrifieras. Den globala efterfrågan på el kommer att fördubblas (!) de kommande 30 åren.

Det andra är en omställning av globala tillverkningskedjor. Den förment låga kostnaden av tillverkning på andra sidan jordklotet ifrågasätts och vi ser en återgång från global till lokal produktion. Det ger Sverige en unik möjlighet till återindustrialisering. Fler bolag har och kommer att flytta tillbaka produktionen, men även för detta behövs el, oavbruten dygnet runt.

Tillgång till en stabil energiförsörjning till en överkomlig kostnad är helt avgörande för den svenska industrin. Genom att möta klimatmålen med en grön energikälla som kärnkraft kommer vi därför även att säkra välfärden. Värt att tillägga är att kärnkraft är en strategisk sektor med hög kompetens som skapar nya viktiga arbetstillfällen.

Sammanfattningsvis behöver vi omgående en bred politisk uppgörelse som formerar ett program för att bygga ut kärnkraften för att rädda miljön och trygga framtiden. Budgeten för programmet kommer att vara hög, men det handlar inte om en kostnad utan om en investering. En viktig del av programmet är att fortsätta det viktiga arbetet med den fjärde generationens kärnkraft. Det vill säga ett system som bland annat använder bränslet mer effektivt och inte genererar ett långlivat avfall. Det får vara nog diskuterat, det är dags att agera.

Erik Stenfors

Vd för det Värmlandsbaserade tillverkningsbolaget Hanza

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.