Staten måste ta större ansvar för bostadsproblemen i Värmland

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Förutom ett statligt startlån för förstagångsköpare önskar kommunpolitikerna i Värmlands län även förenklade regelverk för nyproduktion, skriver Jessika Lundgren och Anders Lago.

Det råder fortsatt bostadsbrist och klyftorna på bostadsmarknaden växer. Problemen med trångboddhet i socialt utsatta områden har blivit plågsamt tydliga i smittspridningen av Covid-19. Samtidigt stängs allt fler människor ute från bostadsmarknaden. Avsaknaden av en sammanhållen bostadspolitik slår hårt mot svaga grupper i Värmland.

Jessika Lundgren, vd, HSB Värmland
Foto: Fredrik Karlsson/Solstafoto

I rapporten ”Kommunpolitiken och bostadsförsörjningen” som har tagits fram på uppdrag av HSB och där ledande kommunpolitiker från hela landet medverkar, framgår att staten behöver ta ett större ansvar. Även om kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen så är handlingsutrymmet begränsat. I slutändan slår det hårt mot grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden.

I Värmlands län anser kommunpolitikerna att ett startlån för förstagångsköpare är det statliga stöd som skulle göra mest nytta i den egna kommunen. Unga vuxna och unga familjer är utsatta eftersom möjligheten att köpa en egen bostad har försämrats dramatiskt de senaste åren på grund av kraftiga kreditrestriktioner. En hel generation håller således på att stängas ute från bostadsmarknaden. Situationen har dessutom förvärrats under pandemin, då många unga vuxna blivit arbetslösa. Just arbetslösa, men även hemlösa och nyanlända är de grupper som har det allra svårast på bostadsmarknaden i Värmland.

Anders Lago, förbundsordförande, HSB Riksförbund
Foto: HSB Riksförbund

Förutom ett statligt startlån för förstagångsköpare önskar kommunpolitikerna i Värmlands län även förenklade regelverk för nyproduktion. Därefter efterfrågas ett utvidgat statligt investeringsstöd för byggande av hyresrätter, att det ska finnas sätt att begränsa möjligheten att överklaga och att öka rörligheten i bostadsbeståndet.

Det största hindret för bostadsbyggande anses vara strandskyddet, följt av riksintressen, bullerregler, systematiska överklaganden och långa handläggningstider hos länsstyrelsen. HSB som bostadsutvecklare vill särskilt peka på den långa handläggningstiden för överklaganden som bidrar till att bostadsbyggandet drar ut på tiden och fördyras i onödan.

HSB håller i hög grad med kommunpolitikerna. Sverige har inte haft en sammanhållen bostadspolitik värd namnet på årtionden. Men kommunerna behöver också ta ett större ansvar och verkligen använda de verktyg som de har till förfogande. Politikerna i Värmland framhåller här vikten av tydlighet i de kommunala bolagens uppdrag, planarbete och dialog med lokala bostadsutvecklare.

I slutändan behöver alla inblandade aktörer samverka. Det är hög tid att kraftsamla tillsammans och få upp bostadsfrågorna på den politiska dagordningen.

Jessika Lundgren

Vd, HSB Värmland

Anders Lago

Förbundsordförande, HSB Riksförbund

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.