Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Karlstadsborna vill ha en lekplats

Publicerad:
Lekplatsens placering mellan parkeringen och badplatsen gör den lätt att nå och att den hamnar där allmänheten naturligt vistas, skriver Per-Samuel Nisser med flera. Foto: Tommy Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

En äventyrslekplats är dessutom en av de saker som fanns högt bland de önskemål som lyftes fram i samband med medborgardialogen, skriver Per-Samuel Nisser med flera.

Svar till Bernadetta Antonia Olsson (NWT 24/3).

I en debattartikel i NWT den 24 mars 2021 kräver Bernadetta Antonia Olsson att kommunen ska rätta sig efter lagar och regler gällande den del av äventyrslekplatsen på Skutberget som ligger inom strandskyddat område.

När någon planerar att bygga inom ett område där strandskydd gäller söks strandskyddsdispens hos bygglovsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen. Om bygglovsenheten bedömer att strandskyddsdispens krävs är det stadsbyggnadsnämnden som beviljar en sådan dispens. När det gäller äventyrslekplatsen har stadsbyggnadsförvaltningen bedömt att strandskyddsdispens inte krävs. Länsstyrelsen har gjort en annan bedömning.

Så skriver du en debattartikel

Stadsbyggnadsförvaltningens medarbetare är utbildade i de lagar som styr byggandet och arbetar dagligen med att tolka och tillämpa dessa lagar. Det är alltså så hanteringen går till. Politiken är inte inne och petar i detta. Det är tjänstemännens jobb och profession att göra bedömningen om det är slöseri med resurser eller ej att överklaga ett beslut från länsstyrelsen. Som stöd har de också skickliga jurister att tillgå.

Juridik är sällan svart eller vit och vi har fullt förtroende för att kommunens tjänstemän handlägger saker på rätt sätt. Men i en prövning kan utslaget gå åt ena eller andra hållet, det är ju därför saker ens prövas i domstol, just för att en fråga kan tolkas olika.

Länsstyrelsens beslut att strandskyddsdispens krävs för lekplatsen grundar sig på 7 kapitlet, paragraf 15 i miljöbalken. Denna paragraf säger att det inom ett strandskyddsområde inte får byggas nya byggnader eller göras ändring i befintliga byggnader om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Dispens lämnas utifrån 7 kapitlet, paragraf 18c i miljöbalken och inom ramen för den prövningen avgörs frågan om det är så att åtgärden behöver ligga inom strandskyddat område.

Lekplatsens placering mellan parkeringen och badplatsen gör den lätt att nå och att den hamnar där allmänheten naturligt vistas. Dessutom erbjuder den barnfamiljer tillgång till bad och lekplats på ett och samma ställe. De enskilda redskapen är planerade som en helhet där flera redskap hör ihop, vilket gör det svårt att flytta delar av lekplatsen. Flera av lekredskapen är tillgänglighetsanpassade och behöver därför stå på en viss plats i förhållande till stigen, andra lekredskap och naturen.

Vi anser inte att lekplatsen avhåller människor från att vistas där, utan tvärtom att den uppmuntrar till vistelse på en plats som i dag används ganska sparsamt. Skulle lekplatsen flyttas så att den helt ligger utanför strandskyddat område så skulle den hamna långt bort från de naturliga stråk där människor rör sig, och i värsta fall inte användas. För att Skutberget ska vara attraktivt för många behövs det aktiviteter både för barn och vuxna och lekplatsen är en viktig del i detta.

En äventyrslekplats är dessutom en av de saker som fanns högt bland de önskemål som lyftes fram i samband med medborgardialogen som genomfördes för friluftsområdet 2017. En äventyrslekplats på Skutberget är alltså Karlstadsbornas uttryckliga önskan, och den försöker vi förverkliga.

För det blågröna styret

Per-Samuel Nisser (M)

Alexander Torin (M)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

Niklas Wikström (L)

Erik Nilsson (KD)

Artikeltaggar

Alexander TorinBygglovCenterpartietDebattErik NilssonFrida NilssonFriluftslivKarlstads kommunKristdemokraternaLänsstyrelsenLekplatserLiberalernaMiljöbalkenMiljöpartietModeraternaMonika BubholzMuminNiklas WikströmPer-Samuel NisserSkutbergetStadsbyggnadsförvaltningenStadsbyggnadsnämndenStrandskydd